Spring til hovedindhold

Smerter og smertebehandling blandt patienter med myelomatose – erfaringer fra REHPA-forløb

Deltagere i REHPAs rehabiliteringsforløb har haft eller har fortsat kræft. Vi har erfaret, at mange af deltagerne lever med smerter i dagligdagen, men der mangler overblik over problemets omfang, hvem der er involveret i behandlingen af smerterne, og hvorledes den behandling foregår. Især har det vist sig, at deltagere med myelomatose kan have nogle særligt komplicerede smerteproblematikker, som både skyldes selve sygdommen, men også de forbedrede behandlingsmuligheder, der kan medføre ro i sygdommen i længere perioder, uden at der nødvendigvis også er ro i smerterne.

Metode

Litteraturgennemgang, spørgeskema til deltagerne vedrørende smerte, fokusgruppeinterviews, som kommer omkring deltagernes oplevelse af smerte i dagligdagen. Udvikling af et oplæg om smerter og smertebehandling målrettet patienter med myelomatose i REHPAs rehabiliteringsforløb.

Projektgruppe

Til top