Spring til hovedindhold

Ny kortlægning af kræftrehabilitering

For anden gang laver REHPA en kortlægning af kræftrehabiliteringen i Danmark. Første kortlægning blev gennemført i 2017, for at følge udviklingen i kræftrehabiliteringen på hospitalsniveau og kommunalt niveau.

Kortlægningen tager udgangspunkt i tre forskellige spørgerskemaer, der bliver sendt til henholdsvis de 98 kommuner, terapiafdelinger samt sengeafdelinger og ambulatorier. Spørgeskemaerne til den nye kortlægning er sendt ud fredag den 23. april, og efter planen er alle data i hus den 25. maj.

Selve kortlægningen forventes klar i oktober 2021

Særligt relevante målgrupper

I kortlægningen 2021 er der som i den første kortlægning fra 2017 fokus på behovsvurderinger, konkrete indsatser og sammenhængende forløb.

I spørgeskemaerne bliver der spurgt ind til målgrupper, der har strategisk betydning for REHPAs arbejde, blandt andet unge voksne med kræft og socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft.

Der bliver spurgt ind til rehabilitering og palliation inden for forskellige kræftdiagnoser:

  • Brystkræft
  • Prostatakræft
  • Hoved-hals-kræft
  • Hæmatologisk kræft
  • Hjernekræft
  • Lungekræft

Kræftrehabilitering blev introduceret i Danmark omkring årtusindeskiftet. I dag indgår indsatsen i alle sektorer. Den sygdomsspecifikke del af rehabilitering og palliation indgår overvejende i hospitalernes opgaver, mens den generiske del varetages af kommunerne, som beskrevet i kræftpakkeforløb, opfølgningsprogrammer, Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft og udmøntet i lokale implementeringsplaner. Læs mere om den kommende kortlægning.

Til top