Spring til hovedindhold

Oplæg fra temadag om palliativ indsats til børn og unge

Årets temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark, blev holdt den 6. september 2018 i Vejle med 70 deltagere.

Formålet med temadagen er at sætte fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres, at udbrede faglig viden om emnet samt at skabe dialog og netværk.

Program – du kan downloade to af dagens oplæg ved at klikke på linket

  • Velkomst ved arbejdsgruppen
  • Henover sommeren 2018 udarbejder Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for palliativ indsats til børn, unge og deres familier i Danmark” og ”Evaluering af de børnepalliative teams i Danmark, Lukashuset og FamilieFOKUS”. Uddrag af dette arbejde ved Sundhedsstyrelsen
  • Børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser; ved Camilla Lykke, ph.d.-studerende, Palliativ Forskningsgruppe, Onkologisk Klinik, RH
  • Decision making among parents, their children and clinicians in pediatric palliative care; ved ph.d., æresprofessor og antropolog Myra Bluebond-Langner, University College London
  • Resilience: en sundhedsfremmende faktor i støtten til børn, unge og deres familier i tider med krise og tab; ved førsteamanuensis, associate professor Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Arrangør

Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande:

  • Tove Videbæk og Olav Nørgaard, Hospice Forum Danmark
  • Camilla Lykke, sygeplejerske, ph.d.-studerende, Palliativ Forskningsgruppe, Onkologisk Klinik, RH
  • Margit Bjergegaard, sygeplejerske ved Børn og Unge Team for Lindrende Behandling i Region Midt, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker
  • Steen P. Nielsen, psykolog, Lukashuset, Sankt Lukas Stiftelsen og Det Udgående Hospiceteam samt Kræftens Bekæmpelse
  • Mette Raunkiær, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU.
Til top