Spring til hovedindhold

Pulje til nyt børnehospice i Vestdanmark er genopslået. Frist: 27.09.2018

Regeringen og DF har afsat penge til at løfte den palliative indsats for børn med livstruende sygdom og deres familier i Danmark. Der er således afsat ekstra penge til etablering af et hospice for børn og unge i Vestdanmark, og samtidig er der afsat yderligere midler til drift af Lukashuset Børne- og Ungehospice i Hellerup. Midlerne skal sikre en ligelig finansiering af børnehospicetilbuddene i Øst- og Vestdanmark.

Frist 27. september 2018

Dermed indkalder Sundheds- og Ældreministeriet ansøgninger til pulje til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark. Med opslaget udmøntes i alt 3,8 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. vedr. 2019. 2019-midlerne udmøntes med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2019.

Siden om puljen og ansøgningsmulighederne på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside eksisterer ikke længere.

Til top