Spring til hovedindhold

Koordinering af rehabilitering og palliation (KRP): Præ KRP-forløb i Nyborg

En væsentlig del af REHPAs strategi drejer sig om at koordinere rehabilitering og palliation (KRP) – både teoretisk, begrebsligt og i praksis, herunder i REHPAs forskningsklinik i Nyborg.

Formålet med den forskningsmæssige del af KRP-forløbet er en systematisk erfaringsopsamling af to præ-pilot forløb i uge 47/2019 og 5/2020 med efterfølgende todages opfølgning.

Målet er, at erfaringsopsamlingen indgår i planlægning af fremtidige forløb og i en forskningsbaseret intervention og et KRP-forskningsprojekt, der skal beskrives og finansieres eksternt.

Metode

Erfaringsopsamlingen for uge 47/2019 og uge 5/2020 gennemføres med et kvalitativt, eksplorativt design ved hjælp af tre nedenstående metoder:

  1. Logbog: De professionelle, der indgår i KRP-forløbet fører logbog over egne refleksioner og erfaringer gennem ugeforløbet.
  2. Deltagerobservationer gennemføres i uge 47/2019 og uge 5/2020 samt opfølgningsdagene: Observationerne vil have eksplorativ karakter og omfatte både KRP-deltagernes og de professionelles perspektiver.
  3. Fokusgruppeinterviews: I alt gennemføres to fokusgruppeinterviews med de professionelle, der deltager i KRP-forløbene.

Formidling

Raunkiær, M. (2022). The Experiences of People With Advanced Cancer and Professionals Participating in a Program With Focus on Rehabilitation and Palliative Care. OMEGA – Journal of Death and Dyinghttps://doi.org/10.1177/00302228211058307

REHPA Notat nr. 19: Rehabilitering og palliation til mennesker med kronisk fremadskridende kræft erfaringer fra to REHPA 2019-2020

Projektgruppe

Projektleder

Til top