Spring til hovedindhold

REHPA og Holbæk Sygehus har fælles fokus på rehabilitering og palliation i det nære sundhedsvæsen

REHPAs regionalkontor i Region Sjælland har siden foråret 2019 haft til huse i Forskningens Hus, Holbæk Sygehus. Her har begge parter i ”sambo-skabet” en stor interesse i at styrke kvaliteten af og sammenhæng i rehabilitering og palliation mellem sygehus og det nære sundhedsvæsen.

Holbæk Sygehus er et de fire akutsygehuse i Region Sjælland, og sygehuset er bl.a. kendt for sit Medicinsk Fælles Ambulatorium, hvor patienter med folkesygdomme som hjerte-, lunge-, nyre- og diabeteslidelser kan komme til tjek for alle deres sygdomme på én og samme dag.

Medicinsk Fælles Ambulatorium er en organisatorisk enhed på tværs af specialer med fælles ledelse, og det afspejler et sygehus med plads til nytænkning og ønske om forskning og samarbejde på tværs, hvilket også er målet med sambo-skabet mellem REHPA og Holbæk Sygehus.

Ifølge Gitte Bunkenborg, sygeplejefaglig forskningsleder af Forskningens Hus Holbæk Sygehus, så er samarbejdet med REHPA en god mulighed for at udvikle det faglige niveau i rehabilitering og palliation på Holbæk Sygehus.

Kontorfællesskabet i Forskningens Hus åbner for gode muligheder for samarbejde og vidensudveksling på tværs af husets forskere og REHPA. Jeg har selv etableret forskningsprogrammet ’Overgange og sammenhænge’ med to af de forskere, som har et ben både i REHPA og på sygehuset. Vi ved, at netop overgange i sundhedsvæsenet ofte er udfordrende for patienterne, og når man er patient med multi- eller livstruende sygdom vil der være mange kritiske og livsomvæltende overgange i ens indlæggelses- og sygdomsforløb. Via vores forskningsprogram vil vi gerne bidrage med ny viden om, hvor udfordringerne i overgangene er, og finde egnede løsninger for at optimere sammenhængen for patienterne.

Gitte Bunkenborg

For REHPA er placeringen på Holbæk Sygehus et strategisk valg, for selv om rehabilitering og palliation i stigende grad varetages i kommunerne, har sygehuset stadig en central del at udfylde. Derfor er det helt essentielt at styrke samarbejdet mellem aktørerne i sundhedsvæsenet, og det har Holbæk Sygehus en flot tradition for.

De sundhedsprofessionelle på Holbæk Sygehus og kommunerne i optageområde samt forskerne i Forskningens Hus bidrager med vigtig klinisk erfaring og forskningsbaseret viden om sammenhænge og det nære sundhedsvæsen, som kan inddrages i REHPAs arbejde med samling og deling af viden om rehabilitering og palliation. Jeg er meget tilfreds med, at vi både har formelle og uformelle samarbejder, hvor vi drager nytte af hinandens styrker.

Ann-Dorthe Zwisler, REHPAs videncenterchef

Fælles forskningsprojekter

Holbæk Sygehus og REHPA indledte allerede i 2015 et samarbejde i form af to samfinansierede ph.d.-projekter med fokus på at styrke kvaliteten af rehabilitering. Sidenhen er det blevet til flere forskningsprojekter, både inden for rehabilitering og palliation, med stærk forankring i praksis og med fokus på sammenhænge.

REHPA og Holbæk Sygehus har bl.a. arbejdet sammen om projekterne:

REHPA i Region Sjælland

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Forskningens Hus, Holbæk Sygehus
Sofievej 13
4300 Holbæk
Find vej til REHPA i Holbæk

Til top