Spring til hovedindhold

Ny hvidbog om rehabilitering udkommer i 2022

DEFACTUM og REHPA skal i fællesskab udarbejde en ny hvidbog om rehabilitering. Arbejdet er i gang, og hvidbogen lanceres i september 2021 i forbindelse med Verdenskongressen for Rehabilitering, RIWC. [November 2021: Processen er udskudt. Hvidbogen udkommer først primo 2022].
Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Rehabilitering er et felt i markant udvikling, både hvad angår aktører, definitioner, brugerinvolvering mv. Den seneste danske hvidbog udkom i 2004, og VELUX FONDEN har netop bevilliget penge til udarbejdelse af en ny og opdateret hvidbog, der både præsenterer udvikling og status på området, men også peger fremad.

I en pressemeddelelse siger programchef hos VELUX FONDEN, Lise Bonnevie:

Der er sket meget på rehabiliteringsområdet siden den seneste hvidbog udkom i 2004. En stor del af rehabiliteringsindsatsen er flyttet fra hospitalerne til kommunerne, og der er kommet et stigende fokus på brugerinvolvering, fælles beslutningstagen og behovsvurdering. Derfor er der behov for at udvikle de centrale begreber på området, få skabt klarhed over hvad rehabilitering er i dag og forholdet til relaterede emner (habilitering, forebyggelse og palliation), samt komme med forslag til hvad det bør være.

DEFACTUM og REHPA arbejder sammen

VELUX FONDEN har bevilliget midler til udarbejdelsen af den nye hvidbog, hvor DEFACTUM har den primære andel af bevillingen, og REHPA har en understøttende funktion i forhold til det formidlingsmæssige.

Få mere viden

Til top