Spring til hovedindhold

Spørgeskemaundersøgelse til hjertestopoverlevere

Ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse skal afdække, hvordan den voksende gruppe af mennesker, der overlever et hjertestop og deres nærmeste pårørende har det i årene efter hjertestoppet.

I Danmark er der heldigvis flere og flere mennesker, der overlever et hjertestop uden for hospitalet. Vi er blevet rigtig gode til at iværksætte hurtig genoplivning og nødvendig behandling. Vi ved imidlertid meget lidt om, hvordan mennesker, der har overlevet et hjertestop, vender tilbage til hverdagslivet, og hvordan hjertestopoverlevere har det på lang sigt.

Det er grunden til, at REHPA i samarbejde med DANCAS Forskningsnetværket, Odense Universitetshospital, Nordsjællands Hospital, Hillerød, Region H og Aalborg Universitet sender en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ud til alle, der ifølge Dansk Hjertestopregister, har overlevet et hjertestop uden for hospitalet i perioden 2001-2019.

Undersøgelsen modtager besvarelser i perioden fra uge 44 og indtil jul 2020.

Spørgeskemaundersøgelsen er ét af flere tiltag, der skal hjælpe med at sikre større livskvalitet og relevant rehabilitering til hjertestopoverlevere og deres familier. Du kan også læse mere om REHPA og DANCAS Forskningsnetværkets arbejde i artiklen: Rehabilitering efter hjertestop uden for hospital – vi kan helt sikkert gøre det bedre! Konsensus mellem hjertestopoverlevere, pårørende og fagprofessionelle. Artiklen er udgivet på Cardiologisk Forums hjemmeside.

DANCAS Forskningsnetværk

DANCAS Forskningsnetværk (Danish Cardiac Arrest Survivorship) er en national gruppe af forskere, klinikere og andre med interesse i forskning for hjertestopoverlevere. Netværket er dannet i 2017 med det primære formål at dele viden og gennemføre forskning med relevans for hjertestopoverlevere. Netværket skal også sikre, at forskningen er koordineret, så hjertestopoverlevere ikke overbebyrdes af projekter. Selv om der i øjeblikket findes enkelte projekter over hele landet, er vores langsigtede mål at danne et samarbejde for at gennemføre national forskning.

Deltagere i DANCAS Forskningsnetværk: Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Hammel Neurocenter samt REHPA, der koordinerer netværket.

REHPA-forløb for hjertestopoverlevere

REHPAs forskningsklinik afholder REHPA-forløb for hjertestopoverlevere og deres pårørende (rehabiliteringsforløb) i henholdsvis uge 11 og uge 20, 2021. Vi åbner for ansøgninger til REHPA-forløbet i uge 11, 2021 i november i år.

Læs mere om REHPA-forløbet for hjertestopoverlevere eller download pjecen ’Videre i livet’ om forløbet som PDF

Vil du vide mere

  • Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte forskerne på telefon: 30 58 57 07 mandag-fredag mellem kl. 9.00-13.00 eller via mail på hjertestop@rsyd.dk
  • Er du interesseret i at deltage i netværket? Kontakt koordinator Vicky Joshi
Til top