Spring til hovedindhold

16. nationale rehabiliteringskonference 2024

Vi står over for en række komplekse problemer i verden i dag som har betydning for menneskers sundhed, helbred, trivsel og livskvalitet. Rehabilitering udgør vores strategi til at imødegå disse problemer.

Dyk ned i tre nøgleområder: Ledelse, Forskning og Praksis, når vi udforsker, hvordan rehabilitering kan tackle de såkaldte ‘wicked problems’.

Wicked problems er som gåder uden en fast løsning, og det kræver innovation og samarbejde for at finde bæredygtige løsninger. På konferencen vil vi udfordre vores forståelse af disse problemer og udforske nye veje til løsninger.

Bliv inspireret af ledere, forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer. Sammen vil vi belyse rehabiliteringens magt til at transformere og skabe positive forandringer i en kompleks verden.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med og er interesserede i rehabilitering indenfor alle sektorer og fagområder. Det kan være borgere, fagpersoner, ledere og beslutningstagere fra kommuner og regioner, forskere, undervisere samt ledere og medarbejdere i styrelser, faglige organisationer og brugerorganisationer. Politikere er også velkomne.

Tilmeld dig den 16. nationale rehabiliteringskonference, og vær en del af løsningen på de udfordringer, vi står over for. Det er tid til at tænke stort, tænke nyt og tænke sammen. Lad os gøre en forskel sammen!

Program

Programmet er under udvikling, følg med på Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside

Call for abstracts

Indsend dit abstract senest den 1. juni 2024.

Rehabiliteringsforum Danmark inviterer dig til at indsende abstracts til årets nationale konference den 30. september 2024, Hotel Comwell, Kolding, om rehabilitering som svar på komplekse problemer i et ledelses-, forsknings- og praksis perspektiv.

Vi inviterer abstract til oplæg af 15-20 minutters varighed i parallelsessioner inden for de 3 hovedemner.

Retningslinjer for indsendelse

 • Deadline den 1. juni 2024
 • Indsendes til: info@rehabiliteringsforum.dk
 • Maksimal længde: 250 ord
 • Angiv, hvilket af de tre hovedemner dit abstract adresserer
 • Angiv, hvorvidt dit abstract er målrettet orals eller workshops.

Ved indsendelse af abstract inkluder venligst:

 • Titel
 • Resumé
 • Liste over forfatternavne (navn, efternavn, tilknytning og e-mailadresse) inkl. tydelig angivelse af hovedforfatter samt oplægsholder.

Emner hvor rehabilitering kan være svaret på komplekse/wicked problemer

LEDELSE

 • ADAPTIV LEDELSE som tilgang til at håndtere uforudsigelige aspekter af wicked problems
 • INNOVATIV LEDELSE som et redskab, håndtering af wicked problems
 • TVÆRFAGLIG UNDERSTØTTENDE LEDELSE som et element i håndteringen af wicked problems
 • EVIDENSBASEREDE METODER OG BEDSTE PRAKSIS for at guide beslutningstagning om wicked problems
 • PERSONCENTERET TILGANG med henblik på at tackle de unikke og personlige aspekter af wicked problems

FORSKNING

 • INNOVATIV FORSKNING som tilgang til at forstå rehabilitering i relation til wicked problems
 • IMPLEMENTERING af evidensbaserede forskningsresultater, som tilgang til at adressere og håndtere wicked problems
 • DATADREVET FORSKNING som bidrag til at forstå kompleksiteten af wicked problems og guide beslutningstagning
 • AKTIONSFORSKNING som metode til at samarbejde om forskning i praksis for bedre at forstå og adressere wicked problems
 • ETIK med en betoning på at anerkende kompleksiteten og de særegne aspekter af wicked problems

PRAKSIS

 • TEKNOLOGI som tilgang til håndtering af wicked problems
 • INNOVATION som udviklingsstrategi til adressering og håndtering af wicked problems
 • INDDRAGELSE af brugere, pårørende, professionelle til adressering og håndtering af wicked problems
 • Udvikling af kompetencer i uddannelse til håndtering af wicked problems

Yderligere information og spørgsmål

Kontakt professor Claus Vinther Nielsen på mail: claus.vinther@rm.dk

Tilmelding

Tilmelding sker via Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside

Til top