Spring til hovedindhold

Brystkræft og Fysioterapi

Du får 3 dage med oplæg, “hands on”, casearbejde og fordybelse. Den nyeste viden om kirurgi, medicinsk behandling, bivirkninger og senfølger og alt det fysioterapeutiske ind imellem.

Bliv inspireret og få sparring på din daglige praksis.

Målgruppe

Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse indenfor brystkræft og fysioterapi.

OBS: “(Intro) Onkologisk Fysioterapi” kurset er en forudsætning for deltagelse på dette kursus.

Kurset

Målet med kurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte relateret til brystkræft:

Viden om:

 • organisering af brystkræftbehandling
 • brystkræft (inkl DCIS) historisk, biologisk, forekomst og overlevelse 
 • udredning, diagnostik og opsporing
 • behandlingsstrategier; herunder operation, kemoterapi, stråleterapi, antihormonbehandling, immunterapi
 • bivirkninger og lokoregionale senfølger (fx lymfødem, nedsat skulder-arm funktionsevne)
 • brystrekonstruktion
 • seksualitet og body image og specifikke rehabiliteringsindsatser
 • genoptrænings og rehabiliteringsindsatser efter kirurgi, kemoterapi, stråleterapi, targeteret behandling samt antihormon behandling
 • specifikke problemstillinger og rehabiliteringsindsatser hos patienter med dissemineret brystkræft

Evnen til:

 • at foretage anamnese, undersøgelse, test og diagnostik ifm. nedsat skulder-arm funktionsevne samt vurdere funktionstab og påvirkningen af dagligdagsfunktioner og hverdagsliv 
 • at foretage vurdering af patientens ressourcer og i fællesskab beskrive mål, der fremmer livskvalitet og/eller funktionsniveau
 • ud fra eksisterende viden at planlægge, udvælge og gennemføre interventioner der forebygger og lindrer symptomer og bivirkninger relateret til brystkræftbehandling (primært specifik øvelsesterapi og manuel vævsbehandling relateret til den specifikke nedsatte skulder-arm funktionsevne)

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til ca. 2.5 point

 • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset. Arbejdsbelastning ca. 40 timer. 
 • Undervisningstimer: 24 timer fordelt på 3 dage.

Evaluering: For at kunne vise, at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Skriftlig case som vurderes bestået /ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 5 timer

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

Deltagere: 28 fysioterapeuter.

Praktisk information

Tilmeldingsfristen er den 11. oktober 2024

Tilmelding sker via Conference Manager – tilmelding åbner den 27. maj 2024

Til top