Spring til hovedindhold

Demens, omsorg og aktivitet

Ønsker du at udvikle dine kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens?

Om modulet

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen demens på den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Få viden om hvordan hjerne, adfærd og funktioner typisk påvirkes af en demenssygdom. Opnå kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens ud fra en personcentreret tilgang.

Du opnår viden om, hvordan demensbegreberne forstås og udvikles i en historisk og samfundsmæssig kontekst samt, hvordan hjernen og adfærden typisk påvirkes af demens. Desuden får du indsigt i, hvilke metoder man kan anvende for at forebygge og håndtere problemskabende adfærd blandt borgere med demens.

Det faglige indhold

Viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens og dennes pårørende samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer
Viden om metoder med henblik på at skabe meningsfulde aktiviteter i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende
Forståelse for, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv
Fokus på den helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartner
Udvikling af egen praksis med udgangspunkt i den personcentreret omsorg og udvikling af et demensvenligt samfund

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Undervisersammensætningen er ligeledes meget tværfaglig for at sikre det brede perspektiv.

Social- og sundhedsassistenter eller –hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe

Praktiske oplysninger

Modulet består af en vifte af forskellige læringsaktiviteter svarende til 10 ETCS point (270 timer).

Der er 7-9 undervisnings- eller studiedage, men du må forvente at skulle afsætte en dag om ugen til forskellige læringsaktiviteter så som case- og problemorienteret arbejde, aktionslæring, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende, forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: Omsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensområdet og Demens, jura og etik.

Læs mere om ansøgning, krav og optagelse på kp.dk

Praktisk

Tilmeldingsfristen er den 4. juli 2024.

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold. Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00 og Onsdag: kl. 11.00-14.00.

Kontakt fagperson: Gry Segoli, lektor

grse@kp.dk / 51 63 27 24

Til top