Spring til hovedindhold

Den palliative indsats – en tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsnets primære og sekundære sektor, som har en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejersker, kliniske diætister, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler, i alt 19 dage og strækker sig over ca. tre måneder.

Uddannelsens forløb

Modul 1-4

16 dages teoretisk undervisning fordelt på 4 moduler.
1 dags studiepraktik (tidspunkt osv. aftales på kurset).
2 opgaveskrivningsdage, som aftales med nærmeste leder ved kursusstart.

Læs yderligere beskrivelse på Region Midtjyllands Plan2Learn for uddannelsen

Praktisk

Pris i 2024 (med forbehold for ændringer): 6.800,- kr. for ansatte i organisationen Region Midtjylland (Resten dækkes af en central pulje). 14.350- kr. for andre (ansatte i kommuner, privathospitaler osv.). Prisen for eksterne kan blive pålagt moms iht. gældende lovgivning.

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt

For supplerende oplysninger om indhold kontakt venligst:

Brita Jørgensen
Sygeplejerske, MKS
AUH – Enhed for Lindrende Behandling
Tlf.: +45 7845 4990
Mail: brijoe@rm.dk

eller

Rikke Lopdrup
Uddannelseskoordinator 
Center for Kompetenceudvikling
Tlf.: + 45 2465 6504
Mail: riklop@rm.dk

Til top