Spring til hovedindhold

Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis

Er du interesseret i den nyeste viden om uhelbredeligt syge og døendes forståelse af – og reaktioner på – deres egen livssituation? Vil du vide mere om de eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner, som får særlig betydning ved alvorlig sygdom og livets afslutning? Så er dette modul noget for dig. Modulet er udviklet i tæt samarbejde med ledere og klinikere fra det palliative felt.

Om modulet

Dette modul har fokus på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer, samspil og kommunikation med mennesker og deres pårørende i palliative forløb. Modulet sigter på at udvikle og fremme dine kompetencer til at indgå i mellemmenneskelige relationer med syge og pårørende og påtage sig ansvar for at udvikle palliativ praksis i samarbejde med andre. Du får altså kompetencer til: 

 • At forstå, arbejde og kommunikere med mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende ift. psykosociale, eksistentielle og åndelige dimensioner.
 • At være tovholder for borger/patientforløb i den palliative indsats.
 • At tage udgangspunkt i patientens kulturelle og religiøse værdier.
 • At forstå og samarbejde med familien i den ændrede rolle som pårørende.
 • At reflektere over mellemmenneskelige relationer og samspil, med bevidsthed om egen rolle.
 • At samarbejde med andre professioner i den palliative indsats.

Det faglige indhold

Rs14 Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis – modulet hed tidligere “Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter (Rs14)”

Modulet har fokus på hvordan den tværfaglige, palliative indsats og kommunikation har betydning for samspillet mellem mennesket med livstruende sygdom og de pårørende. Vi inddrager den eksistentielle indflydelse og de kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring. Modulet er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

Du arbejder bl.a. med:

 • Perspektiver på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer
 • Udvalgte kulturelle og samfundsmæssige vilkår og forståelser af sygdom, lidelse død og tab knyttet til identitet, funktion og hverdagsliv.
 • Udvalgte tilgange, teorier og metoder af betydning for mellemmenneskelige relationer, kommunikation og samtaler i palliative forløb
 • Arbejdsmiljøaspekter ved psykisk og mentalt krævende arbejde
 • Forskningsbaseret viden om og metoder til kritisk at reflektere over mellemmenneskelige relationer og kommunikation med den syge og pårørende.

Målgruppe

Modulet er for dig, der fx er sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut og som arbejder med palliation i din praksis. 

Form og indhold i modulerne jf. Studieordningen er udviklet i samarbejde med ledere og klinikere fra den palliative praksis.

Undervisningen

Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 135 timer for moduler på 5 ECTS-point og 270 timer for moduler på 10 ECTS-point.

Timerne går med forberedelse og tilstedeværelse i undervisningen, til studieøvelser og afprøvning i egen praksis samt gennemførelse af modulprøven.

Der påregnes 8-9 mødegange som typisk foregår inden for tidsrummet 8-16.

Dine og de øvrige deltageres erfaringer bliver inddraget og kvalificeret gennem ny teori, dialogbaseret undervisning, refleksioner og afprøvninger.

Kontakt

Administrativ kontakt

Faglig kontakt

Praktisk information

Ansøgningsfristen er den 11. november 2024.

Læs mere om modulet og dets adgangskrav på via.dk

Til top