Spring til hovedindhold

Palliation i egen praksis for sygeplejersker

Et unikt kursus, hvor du præsenteres for mange facetter af den palliative indsats.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sygeplejersker, som beskæftiger sig med alvorligt syge og døende samt deres pårørende.

Indhold

3 kursusdage: 10.-11. og 24. januar 2023 med hvert sit fokus:

  • Værdighed ved livets afslutning og pårørende
  • Symptomlindring og livskvalitet samt social palliation
  • Etik og jura samt den svære samtale

Undervisere på kurset er det tværfaglige personale på Hospice Limfjord, som alle har stor viden og erfaring indenfor arbejdet med alvorligt syge, døende og pårørende.

Brobygning ind i egen praksis:

Din egen praksis og de problemer og udfordringer du møder her i forhold til palliative patienter og borgere vil udgøre et vigtigt fundament for din læring på kurset.
Vi sætter derfor allerede inden kursusstart fokus på din egen praksis og du har stor mulighed for løbende at inddrage egne erfaringer og opleveler på kurset.
Dette håber vi kan styrke den efterfølgende transfer til din egen praksis.

Praktisk information

Tilmeld dig via Hospice Limfjords hjemmeside, hvor du også kan læse mere om kurset:

https://hospicelimfjord.dk/aktuelle-kurser/

Tilmelding senest den 15. december 2022.