Spring til hovedindhold

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

Modulets afsæt er den historiske udvikling på sorgområdet samt begreber og definitioner.

Modulet omhandler sorg i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Der er fokus på naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der arbejdes intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde. I forløbet arbejdes med en forbedringsmodel, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Det faglige indhold

På modulet er der fokus på:

  • historisk udvikling, sorgteorier, begreber og definitioner
  • lovgivning og rammesætning af sorgområdet
  • udviklingspsykologien hos børn, unge og voksne, herunder ældre
  • komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykosomatiske reaktioner
  • familie- og netværksperspektiver omkring sorg
  • samtaleteknikker
  • forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger)

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum.

Læs mere om adgangskrav, optagelse mm. på kp.dk

Praktisk og kontakt

Tilmeldingsfristen er den 23. september 2024.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold. Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00 og Onsdag: kl. 11.00-14.00.

Kontakt fagperson:

Nynne Ek Sindberg, lektor

nysi@kp.dk / 24 29 64 13

Til top