Spring til hovedindhold

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i naturen

Synes du også naturen er et uforløst potentiale i dit sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde? Så er dette modul noget for dig. På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer i at arbejde mere bæredygtigt med naturen som medspiller til at fremme menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed og trivsel​.

Om modulet

​Naturen har en unik evne til at fremme menneskers sundhed og trivsel. Naturen har et stort uforløst potentiale i det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde samt i dit eget arbejdsliv. Den giver os en bred vifte af muligheder for aktiviteter, der kan styrke samarbejde og fællesskab på tværs af forskellige faglige professioner, sociale og kulturelle forskelligheder.

For at kunne udnytte naturens potentiale fuldt ud, er det vigtigt at have viden og praktiske færdigheder til at færdes i naturen og bruge dens ressourcer på en bæredygtig og ansvarlig måde. På modulet får du erfaring og læring i at planlægge, begrunde og evaluere rehabiliterende indsatser i natur, kultur og grønne omgivelser.

Gennem modulet udvikler du kompetencer til at skabe meningsfulde, berigende og naturbaserede rehabiliteringsindsatser, og du lærer, hvordan du kan inddrage naturen i dit arbejde og bruge dens elementer i at engagere og motivere deltagere i den rehabiliterende indsats. 

Det faglige indhold

Modulets studieordningsbetegnelse er Rs31: Sundhedsindsatser og -begreber. Det vil også være denne titel fra studieordningen, der vil fremgå på dit diplombevis og ikke ”Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i naturen​​”.

På modulet bliver du præsenteret for forskellige teorier og metoder samt nyeste viden omkring inddragelse af naturen i sundhedsindsatser.

Du får indsigt i og arbejder med:

  • ​koblingen mellem natur, sundhed og trivsel
  • forståelse for naturen som ressource i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • rammer og anbefalinger for koblingen mellem natur og sundhed i globalt og nationalt perspektiv
  • at kunne anvende, vurdere og formidle forskellige forståelser af sundhedsindsatser i naturen
  • at iværksætte indsatser i naturen med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb
  • at vurdere og evaluere sundhedsindsatser i praksis.

Målgruppe

​Modulet er for dig der ønsker at lære om hvilken betydning naturen har for mennesker i hverdagen, og hvad naturen kan bidrage i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

Det er ikke afgørende hvilken faglig baggrund du kommer med – det vigtigste er at du ønsker inspiration til hvordan naturen kan bidrage mere i dit arbejde og arbejdsliv. Du er fx fysioterapeut eller ergoterapeut og arbejder i kommunen, og ønsker inspiration til hvordan du kan inddrage naturen mere i dit arbejde og arbejdsliv.

Hvis du er kommunal eller regional ansat kan du søge økonomisk støtte til din efteruddannelse med op til 30.000 kr. via Den Kommunale eller Regionale Kompetencefond. Læs om tilskudsordningerne her.

Undervisningen

​Du vil opleve et afvekslende samspil mellem underviseroplæg, praktiske øvelser, videndeling og refleksion. Undervisningen inddrager dine egne erfaringer – så du får koblet teori og praksis, for at du kan kvalificere og anvende det lærte i dit arbejde.

Forløbet består af 8 undervisningsdage. Som en del af undervisningen vil der være en overnatning i naturen. Der vil være andre læringsaktiviteter som du skal arbejde med sideløbende i din praksis, netop for at gøre forløbet så relevant og brugbart for dig som muligt. 

Der vil være mindre udgifter ifm. forplejning ved overnatning i naturen.

Kontakt

Administrativ kontakt

Faglig kontakt

Praktisk information

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2024 – med mulighed for forlængelse ved fortsat ledige pladser.

Læs mere om modulet og dets adgangskrav på via.dk

Til top