Spring til hovedindhold

Tværfaglig rehabilitering af personer i komplekse forløb

Mangler du viden og værktøjer i samarbejdet med personer i komplekse forløb som måske har funktionel lidelse? Personer i komplekse forløb har ofte behov for tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering. Der kan være forskellige forståelser og faglige udgangspunkter indenfor bl.a. de beskæftigelsesrettede og sundhedsfaglige rehabiliteringsindsatser, som kan vanskeliggøre en sammenhængende indsats. Du får her kompetencer til at samarbejde tværprofessionelt med udgangspunkt i personens eget perspektiv.

Om modulet

Som fagprofessionel kan du opleve dig udfordret i arbejdet med at hjælpe personer i komplekse forløb. Det kan være at du oplever at mangle viden og konkrete redskaber til hvordan du kan forstå og samarbejde med en person med funktionel lidelse og/eller belastningsreaktion, eller at strukturelle og organisatoriske rammer udfordrer koordineringen og samarbejdet på tværs?

På modulet lærer du at arbejde med rehabilitering i relation til personer i komplekse forløb, fx pga. funktionel lidelse, stress, PTSD m.m. samt hvordan de samfunds-, institutionelle og lokale rammer og muligheder kan bringes i spil i den enkelte persons rehabiliteringsforløb. 

Gennem deltagelse på modulet får du

  • ​Viden om og forståelse for rehabilitering af personer i komplekse forløb eksempelvis pga. funktionel lidelse og/eller belastningsreaktioner eller lignende.
  • Viden og kompetencer til tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer, og med særligt fokus på samarbejde på tværs af sundhedstilbud og jobcenter.
  • Kompetencer til at iværksætte og gennemføre vidensbaserede rehabiliteringsindsatser med afsæt i personens eget perspektiv.

Det faglige indhold

Modulets studieordningsbetegnelse er Rs34 Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe. Det vil også være denne titel fra studieordningen, der vil fremgå på dit diplombevis og ikke Tværfaglig rehabilitering af personer i komplekse forløb.

På modulet bliver du præsenteret for forskellige teorier og metoder samt nyeste viden omkring rehabilitering af personer med eksempelvis funktionel lidelse og/eller belastningsreaktion. 

Modulet er tilrettelagt med afsæt i definitionen af rehabiliteringsbegrebet i den nye hvidbog om rehabilitering fra 2022: 

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation. (Rehabiliteringsforum Danmark 2022)

Du får indsigt i og arbejder med:

​Rehabilitering og den bio-psyko-sociale model

  • Det brede sundhedsbegreb og hvordan du konkret kan håndtere dilemmaer i praksis
  • Viden om funktionelle lidelser og belastningsreaktioner
  • Sygdomsadfærd og sygdomsforståelse også i relation til arbejdsmarkedet
  • Tværfagligt samarbejde fx ift.  læger og andre fagprofessionelle
  • Kommunikation og relation til personen i rehabiliteringsforløbet.

Målgruppe

​Målgruppen er fagprofessionelle som arbejder med rehabilitering af personer i komplekse forløb på tværs af fag og sektorer fx på social-, beskæftigelses- og/eller sundhedsområdet. Du kan fx være socialrådgiver, socialformidler, ergo- eller fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog eller lign.

Undervisningen

Du vil opleve et afvekslende samspil mellem underviseroplæg, dialog og refleksion. Undervisningen inddrager dine erfaringer – så du får koblet teori og praksis, for at du kan kvalificere dit arbejde og anvende det lærte i dit arbejde.

Forløbet består af 4-5 undervisningsdage. Der vil være andre læringsaktiviteter som du skal arbejde med sideløbende i din praksis, netop for at gøre forløbet så relevant og brugbart for dig som muligt.

Modulet er udviklet og tilrettelagt i samarbejde med Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. Underviserne kommer fra VIAs efter- og videreuddannelse på sundheds- og beskæftigelsesområdet samt fra Aarhus Universitetshospitals afdeling for Funktionelle Lidelser. 

Kontakt

Administrativ kontakt

Faglig kontakt

Praktisk information

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2024.

Læs mere om modulet og dets adgangskrav m.m. på via.dk

Til top