Spring til hovedindhold

Karen la Cour bliver professor i rehabilitering og palliation ved REHPA

Karen la Cour skal som ny professor og forskningsgruppeleder styrke udviklingen af rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom.

Hvordan hjælper vi mennesker med og efter livstruende sygdom til at håndtere deres liv? Hvilke tiltag har patient og pårørende brug for, og hvilke tiltag er mulige for kommuner at tilbyde? Dette er nogle af de områder, som Karen la Cour skal arbejde med og udvikle relevante tiltag på, når hun tiltræder som professor i rehabilitering og palliation hos REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation på Syddansk Universitet. Karen la Cour bliver leder af forskningsgruppen for rehabilitering.

Karen la Cour
Karen la Cour

Karen la Cour er ph.d., Master of Science og ergoterapeut, og hun har siden 2009 været ansat på Syddansk Universitet. Her har hun siden 2011 været lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning og leder af forskningsgruppen for aktivitetsstudier og ergoterapi.

Vi ser frem til at byde vores nye professor Karen la Cour velkommen i stillingen som professor. Karen medbringer betydelig forskningsmæssig indsigt i håndtering af livet med og efter livstruende sygdom på højt internationalt niveau, forskning som er blevet omsat til gavn for patienterne. Karen har samtidig selvstændigt bidraget til at løfte kompetenceniveauet blandt ergoterapeuter til kandidatniveau, og har desuden stået i spidsen for kommunale og tværsektorielle projekter inden for kræftområdet. Med ansættelse af Karen vil REHPA få styrket den forskningsmæssige og ledelsesmæssige tværfaglige og tværsektorielle profil, som skal til for at løfte opgaven omkring udvikling af rehabilitering og palliation. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Ann-Dorthe Zwisler, centerleder for REHPA

Karen la Cour har gennem sin forskning sat fokus på at sikre mennesker med livstruende sygdomme muligheden for at kunne klare nødvendige og ønskede aktiviteter til at skabe mening og indhold i den sidste del af livet. Hun har gennem mange år arbejdet for at fremme menneskers muligheder for at kunne deltage og engagere sig i eget liv på trods af alvorlig sygdom. Det er et område, der kræver stor opmærksomhed særligt i takt med at sundhedssystemet i stigende grad organiseres, så mennesker med livstruende sygdomme skal kunne klare sig længst muligt i eget hjem.

Karen la Cour er med sin baggrund som ergoterapeut, lektor og forskningsleder en fremragende eksponent for det arbejde, der lægges i Klinisk Institut og på OUH for at fremme den tværfaglige forskning og undervisning. Vi ser derfor meget frem til, at Karen bidrager yderligere til dette.

Kirsten Ohm Kyvik, institutleder i Klinisk Institut

Karen la Cour tiltræder den 1. april 2018 og er ansat som professor i rehabilitering og palliation med særlig funktion som forskningsgruppeleder i et femårigt professorat med mulighed for forlængelse.

Fakta om Karen la Cour

  • Ph.d., Master of Science og ergoterapeut
  • 2011-2018 har Karen været ansat som lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, hvor hun har været leder af forskningsgruppen for aktivitetsstudier og ergoterapi
  • I 2009 blev Karen ansat ved Syddansk Universitet i forskningsenheden for Helbred, Menneske og Samfund. Her overtog hun evalueringen af et landsdækkende projekt, der skulle udvikle og etablere kommunal kræftrehabilitering i Danmark. Projektet var et samarbejde mellem daværende Sundheds- og Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening og Kræftens Bekæmpelse. Projektet bidrog til en væsentlig udvikling i kommunernes rehabiliteringstilbud til mennesker med kræft
  • Har udviklet Danmarks første forskningsmiljø for aktivitetsstudier og ergoterapi på universitetsniveau og etableret kandidatuddannelsen i ergoterapi på Syddansk Universitet
  • Karen har stået i spidsen for et stort randomiseret studie (AKT-projektet), som har undersøgt effekten af et interventionsprogram til fremme af hverdagsaktiviteter for mennesker med fremskreden kræftsygdom
  • Karen har varetaget repræsentationsopgaver i Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper om blandt andet kræftplaner og forløbsprogrammer for rehabilitering og palliation.

For mere information

Kontakt centerleder, professor Ann-Dorthe Zwisler, telefon: 23 67 12 84, mail: ann.dorthe.olsen.zwisler@rsyd.dk

Til top