Spring til hovedindhold

Livsfortællinger – nyt REHPA-forløb

REHPA åbner for ansøgninger til vores nye livsfortællingsforløb for mennesker med kronisk og fremskreden kræftsygdom. Vi afholder to forløb i 2021 i henholdsvis uge 8 og 14.

Forløbene skal hjælpe deltagerne med at stå bedre fast i livet med alvorlig sygdom – via egne og andres fortællinger.

Forskningsklinikken REHPA tilbyder to gruppebaserede forløb i 2021 for mennesker, der lever med kronisk og fremskreden kræftsygdom. I forløbene arbejdes især med deltagernes individuelle og fælles fortællinger om livet før, nu og i fremtiden. Målet er at forbedre livskvaliteten for den enkelte deltager, når fortællinger bliver afsæt for bedre funktionsevne og lindring.

Livsfortællingsforløbene er en del af REHPAs arbejde med koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med fremskreden kræftsygdom. REHPA ønsker at udvikle metoder – her arbejde med fortællinger – der kan hjælpe deltagerne til bedre livskvalitet.

Hvorfor fortællinger?

Mennesker med fremskreden kræftsygdom og deres pårørende kæmper ofte for at opretholde livskvalitet i hverdagen. Mange oplever store forandringer, og det kan være svært at opretholde følelsen af sammenhæng og meningsfuldhed i hverdagen. Identitet, roller og relationer kan forandre sig og være årsag til fortvivlelse og lidelse. Bekymringer for ens nære, for fremtiden og frygt for døden kan fylde.

Følelsesmæssigt kan du opleve store skift. Glæden over at være i live og ved det liv, du har levet, kan nemlig også fylde meget. Ligesom håbet om, at der er mere godt i vente.

Fortællinger er dynamiske og mangfoldige og kan hjælpe os til at forstå os selv, hvem vi er og gerne vil være.

På REHPAs livsfortællingsforløb får du mulighed for:

 • At få øje på omstændigheder og mening i dit liv
 • Hjælp til at se på fremtiden. Hvor er der håb? På langt sigt/på kort sigt?
 • At få øje på relationer, som er vigtige for dig
 • At få kontakt til værdier, der er vigtige for dig
 • At få kontakt til – og måske lære af – andre i samme situation
 • At finde glæde og lethed

Målgruppe for livsfortællingsforløbene

For at kunne deltage på et af livsfortællingsforløbene skal du:

 • Have brug for at finde fodfæste i livet i forbindelse med en fremskreden kræftsygdom.
 • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som omfatter et ophold på 4 dage, 3-4 uger hjemme og 2 dages opfølgning.
 • Kunne klare dig selv, da ophold hos REHPA ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
 • Være indstillet på at bidrage til REHPAs vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interview mv.
 • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Hvornår

Forløb 1
Uge 8: Ophold den 22.-25. februar 2021
Uge 12: Opfølgning den 23.-24. marts 2021

Du kan allerede nu ansøge om at blive deltager på forløb 1.

Forløb 2
Uge 14: Ophold den 6.-9. april 2021
Uge 19: Opfølgning den 11.-12. maj 2021

Vi åbner for ansøgninger til forløb 2 i uge 50, 2020.

Du kan læse mere om livsfortællingsforløbene, og hvordan du søger om ophold på: REHPA-forløb for mennesker med kronisk og fremskreden kræftsygdom

Præsentation af REHPAs forskningsklinik

I videoen møder du udvalgte medarbejdere og får et indblik i rammerne for internatopholdene hos REHPAs forskningsklinik.

Vær opmærksom på, at dette REHPA-forløb har fokus på livsfortællinger, og derfor fylder det fysiske meget lidt på dette forløb.

Til top