Spring til hovedindhold

Partner i Alliancen mod Social Ulighed

Flere af REHPAs projekter har fokus på social ulighed. Gennem forskning og formidling bidrager vi til, at sundhedstilbud tager hensyn til den sociale ulighed i sygdom, som vi også ved findes blandt mennesker med livstruende sygdomme.

REHPA er partner i Alliancen mod Social Ulighed. Igennem alliancen har REHPA sammen med 69 andre vidt forskellige organisationer forpligtet sig til at sætte fokus på social ulighed i sundhed. Det kan være gennem fokusområder, konkrete løsninger, der afprøves, eller initiativer, der omsætter viden til praksis.

Alliancen mod Social Ulighed har en fælles vision om at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset social baggrund og position.

Hos REHPA vil vi gerne være med til at mindske social ulighed i sundhed. Det gør vi gennem vores forskning og videndeling. Nu kan vi også være med til at dele viden og erfaringer gennem Alliancen mod Social Ulighed.

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, REHPA.

REHPA har allerede flere større projekter, der relaterer sig til social ulighed:

  • Social ulighed i rehabilitering og palliation for patienter med fremskreden kræft
  • Et marginaliseret liv tæt på døden
  • KOL og socialt udsatte
  • Udvikling af interventioner til pårørende til migranter

Jeg er glad for, at REHPA er blevet en del af alliancen og håber, at vi både kan være med til at sætte fokus på social ulighed, men også være med til at inspirere andre med viden gennem vores projekter på området.

Jeg forventer også, at vi kan lade os inspirere af andres ideer på området.

Ane Bonnerup Vind.

Alliancen løber i tre år og afsluttes med et møde, hvor alliancepartnerne dokumenterer projekter og effekt af arbejdet med at mindske social ulighed i sundhed.

Til top