Spring til hovedindhold

Brugerevaluering af projekt Livsrum

[…] Du kommer med det der hoved fyldt af den der sygdom, […] så får man måske tankerne spredt lidt ud […] det har i hvert fald, virket på mig”, bruger af kræftrådgivningen i Herning.

I samarbejde med Realdania har Kræftens Bekæmpelse i perioden 2013-2014 etableret seks nye kræftrådgivningshuse kaldet Livsrum. Visionerne for husene er beskrevet i modelprogrammet Kræftrådgivninger i det 21. århundrede: overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse udviklet af Arkitema i samarbejde med Realdania. Programmet har fokus på at bruge arkitektur som et væsentligt element i rådgivningsarbejdet.

Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge og dokumentere, hvordan intentionerne i det overordnede modelprogram er blevet indfriet i de konkrete rådgivningshuse og at undersøge, i hvilken udstrækning modelprogrammet lever op til brugernes (primært kræftpatienter og pårørendes) ønsker og behov. Brugerevalueringen tager udgangspunkt i observationer og fokusgruppeinterviews gennemført i alle seks huse.

Metode

Evalueringen er gennemført i en tværfaglig gruppe med både arkitektfaglige og sociologiske kompetencer. Metoden er designet som et kvalitativt studie bestående af tre metoder: Deltagerobservation (i tre Livsrum), observationer og fokusgruppeinterview (i alle seks Livsrum).

Resultat

Falk, K., Fisker, A., Dalgaard, K. M. & Timm, H. 2016, Brugerevaluering af Projekt Livsrum, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Oplæg ved Kræftens Bekæmpelse og REHPA.

Projektgruppe

  • Projektmedarbejder Kirstine Falk ved REHPA
  • Videnskabelig assistent Anne Fisker Nielsen ved REHPA
  • Professor Helle Timm ved REHPA
  • Karen Marie Dalgaard ved REHPA

Styregruppe

  • Programchef Per Schulze ved Realdania
  • Projektleder Arne Henriksen ved Kræftens Bekæmpelse
  • Rådgivningsleder Vivi Brandt Rasmussen ved Livsrum Odense
  • Bruger Jannie Dissing ved Livsrum Næstved

Mere om projektet

Realdania: Brugerevaluering af projekt Livsrum

Arkitektur & Lindring: Evaluering af projekt Livsrum

Til top