Spring til hovedindhold

Hjertepatienters oplevelser med psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet – prædiktorer og sundhedsmæssige konsekvenser

Psykosociale faktorer (fx depression, angst og ensomhed) øger risikoen for at udvikle hjertesygdom, og psykiske og sociale reaktioner er hyppige blandt patienter med hjertesygdom.

Disse forhold kræver i sig selv opmærksomhed, men er også associeret til forringet livskvalitet og dårligere prognose. Der er buffere, såsom oplevet psykosocial støtte, der kan reducere negative konsekvenser, og sundhedsvæsenet spiller en potentiel vigtig rolle i at yde denne støtte.

På trods af dette er psykosocial støtte det område inden for kvalitet i sundhedsvæsenet, der er forsket mindst i. Det er uvist, i hvilken grad hjertepatienter oplever at modtage psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet, og om der er særlige grupper, der modtager psykosocial støtte. Desuden er det ikke undersøgt, om oplevet psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet mindsker sundhedsmæssige konsekvenser.

Det overordnede formål med projektet er at bidrage med viden om hjertepatienters erfaringer med psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet i Danmark, herunder:

  1. At undersøge hvor mange hjertepatienter, der oplever at modtage psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet
  2. At undersøge prædiktorer for psykosocial støtte, fx om yngre patienter med dårligere helbred og færre ressourcer i ringere grad oplever at modtage støtte?
  3. At undersøge sundhedsmæssige konsekvenser ved at modtage eller ikke modtage psykosocial støtte.

Metode

Vi har svar fra 2.496 hjertepatienter om deres oplevelser med sundhedsvæsenet, herunder oplevet psykosocial støtte, som vil blive koblet til diverse nationale registre. Det giver mulighed for at se på adskillige prædiktorer og sundhedsmæssige udfald, såsom akutte genindlæggelser og dødelighed, med en lang follow-up periode.

Formidling

Ph.d.-afhandling: Patient-reported psychosocial healthcare – Prevalence, predictors and health outcomes among patients with heart disease in Denmark

Paper III: Zinckernagel L, Holmberg T, Zwisler A, Pedersen SS, Graversen CB, Ersbøll AK. Patient-
reported psychosocial healthcare and risk of readmissions and mortality in patients
with ischemic heart disease: a nationwide population-based cohort study. Submitted to
European Journal of Preventive Cardiology.

Paper II: Zinckernagel L, Ersbøll AK, Holmberg T, Pedersen SS, Timm H, Zwisler A. What are the
prevalence and predictors of psychosocial healthcare among patients with heart disease?
A nationwide population-based cohort study
. BMJ Open. 10 Oct 2020;10:e037691.

Paper I: Zinckernagel L, Schneekloth N, Zwisler A, Ersbøll AK, Rod MH, Jensen PD, Timm H,
Holmberg T. How to measure experiences of healthcare quality in Denmark among patients
with heart disease? The development and psychometric evaluation of a patient-reported
instrument. BMJ Open. 30 Oct 2017;7(10):e016234.

Projektleder

  • Line Zinckernagel, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ., REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation og Statens Institut for Folkesundhed.

Hovedvejleder

  • Ann-Dorthe Zwisler, videncenterchef, professor, læge, ph.d., REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Bivejledere

  • Teresa Holmberg, adjunkt, ph.d., cand.scient.san.publ., Statens Institut for Folkesundhed
  • Annette Kjær Ersbøll, professor, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed.

Samarbejdspartnere

Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen. Hjerteforeningen har bidraget til finansiering af projektet.

Til top