Spring til hovedindhold

Kortlægning af sorgstøttetilbud til voksne og ældre 2017

Kortlægningen bidrager med opdaterede oplysninger om sorgstøttetilbud til voksne og ældre efterladte, så det er lettilgængeligt for borgere og professionelle at finde frem til sorggrupper i lokalområderne i hele landet.

Efterladte, som har mistet en nærtstående, er et centralt indsatsområde i Danmark. I den forbindelse bidrager REHPA blandt andet med en systematisk kortlægning af sorgstøttetilbud til ældre og voksne efterladte i 2017, som skal inddrages i en ny fælles national portal over alle sorgstøttetilbud i landet.

Portalen laves som et samarbejde mellem Det Nationale Sorgcenter, REHPA, Folkekirken.dk og OmSorg ved Kræftens Bekæmpelse, som alle bidrager med data om nuværende sorgstøttetilbud til børn, unge, voksne og ældre i hele landet.

Siden 2012 har REHPA løbende kortlagt sorgstøttetilbud til voksne og ældre, som bliver udbudt af landets kommuner, kirker og en række frivillige organisationer. Formålet med kortlægningen er at koordinere og formidle opdaterede lettilgængelige oplysninger om sorgstøttetilbud til ældre og voksne efterladte og er herudover tænkt som inspiration til de kommuner, hvor der endnu ikke findes sorgstøttetilbud. Derudover er formålet at dokumentere og følge udbredelsen/udviklingen af disse tilbud over tid med henblik på at formidle dette til bl.a. fagprofessionelle, administratorer og politikere på social- og sundhedsområdet.

Metode

Kvantitativ kortlægning af sorgstøttetilbud til voksne og ældre, som bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner og en række frivillige organisationer i Danmark.

Resultat

Den fælles nationale portal for sorgstøttetilbud lanceres den 1. juni 2017, og der udgives en artikel vedrørende udviklingen af sorgstøttetilbud i Danmark. Portalen lanceres på hjemmesiden for Det Nationale Sorgcenter, som også står for at drive den videre.

Projektgruppe

Samarbejdspartnere

  • Det Nationale Sorgcenter
  • Folkekirken
  • OmSorg ved Kræftens Bekæmpelse.
Til top