Spring til hovedindhold

Strukturel kortlægning af hjerterehabilitering

På opdrag fra styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) gennemfører REHPA i 2013, 2015 og 2018 den strukturelle kortlægning af hjerterehabilitering på de danske sygehuse, som tilbyder hjerterehabilitering i Fase II.

I 2018 gennemfører REHPA også kortlægningen på kommuneniveau, på baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om tværfaglige forløb for hjerterehabilitering, hvor rehabilitering som udgangspunkt foregår i kommunerne.

Kortlægningerne er et supplement til data på individniveau i DHRD og skal overordnet bidrage til kvalitetsarbejdet på området.

Resultaterne offentliggøres i årsrapporterne for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, der kan findes på sundhed.dk.

Metode

Spørgeskemaundersøgelse til fagprofessionelle/mellemledere på sygehuse og i kommuner.

Formidling

Notatet beskriver det metodiske arbejde, der ligger til grund for udarbejdelsen af REHPAs kortlægninger af hjerterehabilitering i Danmark i hhv. 2013, 2015 og 2018. Desuden danner notatet grundlag for gentagelse af den strukturelle kortlægning, som, ifølge DHRD, skal gennemføres i 2021, og kan inspirere til lignende kortlægninger.

National kortlægning af hjerterehabilitering på tværs af sektorer – metodebeskrivelse

National kortlægning af hjerterehabilitering – metodebeskrivelse. Bilagsnotat

Projektleder

Henriette Knold Rossau (2013 og 2015)

Maiken Bay Ravn (2018)

Projektgruppe

Henriette Knold Rossau

Tina Broby Mikkelsen

Maiken Bay Ravn

Cecilie Lindström Egholm

Projektejer: Ann-Dorthe Zwisler

Styregruppe

Opgaven udføres på opdrag af styregruppen i DHRD.

Samarbejdspartnere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram/DHRD

Link

https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-hjerterehabiliteringsdatabase/

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/hjerte-kar-sygdomme/hjerterehabilitering/

Til top