Spring til hovedindhold

Workshop: Hvordan kan ’self-management’ af kræftrelaterede smerter hjælpe patienterne i hverdagen?

Mange kræftpatienter lever med kræftrelaterede smerter, der påvirker deres funktionsniveau og livskvalitet i dagligdagen. Derfor er der brug for at få udviklet indsatser, som giver patienterne bedre muligheder for selv at optimere deres smertelindring i hverdagen i samarbejde med de professionelle.

Onsdag den 1. november 2023 kl. 9.30-15.30 holder REHPA workshop om kræftrelaterede smerter. Arrangement er støttet af midler fra DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center).

DCCC's logo (Danish Comprehensive Cancer Center)

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til fagfolk, der arbejder på området om smerter og self-management.

Workshoppen er primært for særligt inviterede, men hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Patrick Hansen, AC-medarbejder, REHPA

Foreløbigt program

9.30-9.50 Ankomst, kaffe, te og brød

9.50-10.15 Velkomst & intro til dagens indhold v. Lene Jarlbæk, lektor, REHPA

10.15-10.40 ’Self-management’ som en tilgang til behandling af smerter v. Alice Kongsted, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

10.40-11.00 Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv – resultater fra REHPAs pilot-rehabiliteringsforløb v. Patrick Hansen, AC-medarbejder, REHPA

11.10-12.00 Patienter, der aktuelt deltager i REHPA-forløbet ’Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’, fortæller om deres erfaringer. Faciliteret af Annette Rasmussen, klinisk leder, REHPA

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.05 Kræftpatienters forståelse for og forklaring af deres kræftrelaterede smerter – resultater fra interviews af 17 patienter v. Tine Ikander, postdoc, REHPA

13.05-13.25 Erfaringer med kommunale rehabiliteringsindsatser til borgere med kræftrelaterede smerter v. Karen Trier og Sarah Leggett, Center for Kræft og Sundhed København

13.25-13.45 Erfaringer med udredning og behandling af patienter med kræftrelaterede smerter i senfølgeregi v. Lise Ventzel, afdelingslæge ph.d., leder af Regions Syddanmarks Kompetencecenter for senfølger efter kræft, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

13.45-14.35 Workshop med fokus på ’self-management’ af kræftrelaterede smerter – hvordan kommer vi videre? Faciliteret af Annette Rasmussen, REHPA

14.40-15.15 Opsamling fra workshoppens gruppearbejder og afslutning v. Lene Jarlbæk og Annette Rasmussen, REHPA

Yderligere information

Der er gratis parkering på Nyborg Sygehus’ parkeringsplads. Du følger skiltene til REHPA rehabiliteringsophold for at komme til Træningssalen.

Er du med toget, tager det ca. 15-20 minutter at gå fra banegården.

Læs om REHPAs rehabiliteringsforløb for mennesker, der lever med kræftrelaterede smerter

Læs om det tilknyttede forskningsprojekt: “Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv” på rehpa.dk