Spring til hovedindhold

Projekt Pårørendestøtte

Systematisk litteratur-review samt kortlægning af pårørendeindsatser.

METODE

Projektet indeholder to delstudier:

  1. Systematisk litteraturgennemgang undersøger, hvilke indsatser der anvendes målrettet pårørende til livstruende syge
  2. Kortlægning af aktuelle indsatser i Danmark målrettet pårørende til alvorligt syge. Relevante afdelinger på hospitaler og kommuner vil få tilsendt et elektronisk spørgeskema med det formål at identificere igangværende indsatser for pårørende.

Der udarbejdes en videnskabelig artikel på baggrund af den systematiske litteraturgennemgang og en rapport samt en videnskabelig artikel på baggrund af kortlægningen.

Spørgeskemaundersøgelse om pårørendeindsatser (link til spørgeskema)

FORMIDLING

Rapporten Pårørendestøtte – Kortlægning af støtte til pårørende til borgere/patienter med fem udvalgte livstruende sygdomme i kommuner og på hospitaler

PROJEKTGRUPPE

STYREGRUPPE

Karen la Cour, forskningsleder for rehabilitering, REHPA.

TOVHOLDERE PÅ AFSLUTTENDE FORMIDLINGSWORKSHOP

Dato for den afsluttende formidlingsworkshop følger.

SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet udføres i samarbejde med DEFACTUM, Aarhus.

Systematisk review udføres af DEFACTUM med REHPA som samarbejdspartner, og kortlægningen udføres af REHPA med DEFACTUM som samarbejdspartner.