Spring til hovedindhold

Projekt Pårørendestøtte

Systematisk litteratur-review samt kortlægning af pårørendeindsatser.

Metode

Projektet indeholder to delstudier:

  1. Systematisk litteraturgennemgang undersøger, hvilke indsatser der anvendes målrettet pårørende til livstruende syge
  2. Kortlægning af aktuelle indsatser i Danmark målrettet pårørende til alvorligt syge. Relevante afdelinger på hospitaler og kommuner vil få tilsendt et elektronisk spørgeskema med det formål at identificere igangværende indsatser for pårørende.

Der udarbejdes en videnskabelig artikel på baggrund af den systematiske litteraturgennemgang og en rapport samt en videnskabelig artikel på baggrund af kortlægningen.

Spørgeskemaundersøgelse om pårørendeindsatser (link til spørgeskema)

Formidling

Videnskabelig artikel: Dieperink KB, Møller J-JK, Mikkelsen TB, Nissen NK, La Cour K, Rottmann N. The Danish landscape of providing support for caregivers of people with potentially life-threatening disease: A cross-sectional study among representatives of health services in Danish municipalities and hospitals. Scandinavian Journal of Public Health. 2023;0(0). doi:10.1177/14034948231159464

REHPA-rapporten: Pårørendestøtte – Kortlægning af støtte til pårørende til borgere/patienter med fem udvalgte livstruende sygdomme i kommuner og på hospitaler

Projektgruppe

  • Karin B. Dieperink, projektleder, forsker, lektor, REHPA
  • Sarah Frausing, videnskabelig assistent, REHPA
  • Jens-Jakob Kjer Møller, videnskabelig assistent, REHPA
  • Tina Broby Mikkelsen, datamanager, REHPA.

Styregruppe

Karen la Cour, forskningsgruppeleder for rehabilitering, REHPA.

Tovholdere på afsluttende formidlingsworkshop

  • Karen la Cour, forskningsgruppeleder for rehabilitering, REHPA
  • Annette Rasmussen, leder af forskningsklinikken, REHPA.

Dato for den afsluttende formidlingsworkshop følger.

Samarbejdspartner

Projektet udføres i samarbejde med DEFACTUM, Aarhus.

Systematisk review udføres af DEFACTUM med REHPA som samarbejdspartner, og kortlægningen udføres af REHPA med DEFACTUM som samarbejdspartner.

Til top