Spring til hovedindhold

Den palliative indsats – En tværfaglig efteruddannelse

Uddannelsen er opdelt i fire moduler, i alt 19 dage og strækker sig over ca. tre måneder.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenets primære og sekundære sektor, som har en mellemlang videregående uddannelse, f.eks. sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere.

Formål

  • At uddanne sundhedsprofessionelle fra primær- og sekundærsektoren i Region Midtjylland med henblik på at styrke den palliative indsats.
  • At sundhedsprofessionelle kan arbejde ud fra de værdier og holdninger, der er grundlæggende i forhold til plejen og omsorgen til livstruede syge mennesker og deres pårørende.
  • At sundhedsprofessionelle via et teoretisk og klinisk kursusforløb får en større viden om og erfaring med den tværfaglige indsats for denne målgruppe.
  • At uddanne palliative ansvarlige til at videreformidle, fastholde og deltage i udviklingen inden for den palliative indsats.

Uddannelsens forløb

Modul 1-4

16 dages teoretisk undervisning fordelt på 4 moduler.
1 dags studiepraktik (tidspunkt osv. aftales på kurset).
2 opgaveskrivningsdage, som aftales med nærmeste leder ved kursusstart.

Uddannelsens indhold

Modul 1:
Symptomlindring, herunder:
Introduktion til den palliative indsats, en patientcentreret tilgang, smerter og smertelindring, pleje og behandling til patienter med knoglemetastaser, medulært tværsnit, træthed, kognitive forstyrrelser, uro og delirium, åndenød, obstruktion i mave/tarm systemet, kvalme, obstipation og diarré, ernæring og væskebehandling.
Sorg, angst og depression.

Modul 2:
Psykosociale problemstillinger, herunder:
Livsformer og hverdagsliv, etiske dilemmaer, de sidste levedøgn, pårørende, sociale og civilretslige aspekter, eksistentielle grundvilkår, den tværfaglige indsats og kommunikationsteori.

Modul 3:
Fordybelse med skriftlig og mundtlig refleksion.

Modul 4:
Som en del af uddannelsesforløbet planlægges sundhedsfaglig supervision i mindre grupper, i alt 2 dage, derudover en dags studiebesøg i en specialiseret palliativ enhed.

For supplerende oplysninger om indhold kontakt venligst:

Helle Nordestgaard Matthiesen
Klinisk sygeplejespecialist, MHH
AUH – Enhed for Lindrende Behandling
Tlf.: +45 7845 4990
Mail: helmat@rm.dk

eller

Lotte Brøndum
Udviklingssygeplejerske, Cand. Cur.
Hospice Limfjord
Tlf.: + 45 9614 8700
Mail: lbk@hospicelimfjord.dk

Pris og tilmelding

5.740 til 12.341 DKK momsfri

Pris i 2021 og 2022 (med forbehold for ændringer): 5.740,- kr. for ansatte i organisationen Region Midtjylland (Resten dækkes af en central pulje). 12.341,- kr. for andre (ansatte i kommuner, privathospitaler osv.). Prisen for eksterne kan blive pålagt moms iht. gældende lovgivning.

OBS: Ved flere tilmeldinger end pladser, foretager kursuslederen den endelige sammensætning af holdet ud fra ønsket om tværfaglighed på kurset. Så du er først garanteret en plads, når du får besked fra os efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb (i dette tilfælde, når du har fået besked om optagelse på kurset), forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Tilmeld dig via dette link:

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53799

Tilmeldingsfristen er 1. december 2021