Spring til hovedindhold

Håndtering af borgere med senfølger kræver et stærkere tværsektorielt og -fagligt samarbejde, men hvordan?

Med temaeftermiddagen får du mulighed for at høre inspirerende oplæg om senfølger, og bl.a. hvordan der i Midtjylland arbejdes med området

Temaeftermiddagen er nr. 1 ud af 2, der er arrangeret af en planlægningsgruppe på tværs af Kræftens Bekæmpelse, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune og Senfølgeforeningen.

Temaet er senfølger.

Vi tror på, at én af forudsætningerne for at løfte den komplekse problemstilling er, at vi på tværs af sektorer og fagligheder samarbejder og inspirerer hinanden til at løfte området i Midtjylland.

Med temaeftermiddagene ønsker vi at skabe et rum, hvor vi kan dele erfaringer og viden på tværs af sektorerne for vi tror på, at et samarbejde på tværs af faggrupper og organisationer vil kunne bidrage til at skabe en mere sammenhængende indsats for patienter og borgere med senfølger. 

Foreløbigt program

Se det aktuelle program på nemtilmeldingssiden

12:30-13:00: Ankomst og let forplejning 

13:00-13:10: Velkomst ved formanden for planlægningsgruppen
v. Peter Christensen, professor og overlæge ved Klinik for Bækkenbundslidelser på Aarhus Universitetshospital

13:10-13:20: En hverdag med senfølger – set fra et patientperspektiv 

13:20-13:45: Den nyeste viden om senfølger, og hvordan de påvirker patientens hverdagsliv
v. Peter Christensen, professor og overlæge ved Klinik for Bækkenbundslidelser på Aarhus Universitetshospital, og Hugh James Robert Zachariae, professor ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital

13:45-14:35: Sådan håndteres borgere med senfølger på tværs af sektorerne

  • Oplæg 1: 13:45-14:05: Almen praksis
    v. Rikke Pilegaard Hansen, praktiserende læge, Cancer i Praksis
  • Oplæg 2: 14:05-14:25: Det specialiserede sundhedsvæsen
    v. Pernille Bech, projektsygeplejersker ved Plastik- og Brystkirurgi på Aarhus Universitetshospital og Peer Christensen, professor og overlæge ved Plastik- og Brystkirurgi på AUH
  • Oplæg 3: 14:25-14:45: Det kommunale sundhedsvæsen
    Anja Fynbo Christiansen, Leder af Folkesundhed Aarhus og evt. en leder fra Ikast-Brande (med fokus på hvordan beskæftigelsesområdet håndterer senfølgepatienter)

14:45-15:20: Pause og netværk 

15:20-15:45: Hvordan sikrer vi den rette hjælp til patienter med senfølger? 
v. Charlotte Hammer, næstformand for Senfølgeforeningen

15:45-16:15: Hvordan kan opgaveløsningen organiseres på tværs af sektorer og fagligheder? 

16:15-16:30: Refleksioner og tak for i dag 

På vegne af planlægningsgruppen

Fra Senfølgecenteret for brystkræft, DCCL:

Bobby Zachariae, professor ved Kræftafdelingen på AUH,

Peer Christiansen, professor og overlæge ved Plastik- og Brystkirurgi på AUH,

Pernille Bech, projektsygeplejerske ved Plastik- og Brystkirurgi på AUH

Fra Klinik for senfølger efter kræft i bækkenbunden:

Peter Christensen, professor og overlæge ved Klinik for Bækkenbundslidelser på AUH

Gitte Kjær Sørensen, udviklingsansvarlig sygeplejerske på Klinik for Bækkenbundslidelser på AUH

Fra Aarhus Kommune:

Anja Fynbo Christiansen, Leder af Folkesundhed Aarhus.

Fra Senfølgeforeningen:

Charlotte Hammer, næstformand for Senfølgeforeningen

Fra Kræftens Bekæmpelse:

Kirsten Halskov Madsen, regionsudvalgsformand i Midt og Hovedbestyrelsesmedlem

Inger-Lise Katballe, regionsudvalgsmedlem og lokalforeningsformand i Ikast-Brande

Mathias Nielsen, områdekonsulent/specialkonsulent 

Tilmelding

Du tilmelder dig via NemTilmeld

Læs om temaeftermiddag nr. 2 via dette link

Kontaktinformation til arrangør

Kræftens Bekæmpelse, Regionsudvalg
Tlf: +45 27 60 29 28
Matn@cancer.dk

Til top