Spring til hovedindhold

Implementering i en uperfekt verden

Ministerier, organisationer og virksomheder står i stigende grad over for at skulle implementere forandringer og indsatser i kontekster præget af øget kompleksitet, omskiftelighed, usikkerhed, og tvetydighed – en såkaldt ’VUCA’-verden.

Mange oplever, at deres ellers veltilrettelagte implementeringsprocesser udfordres eller helt afspores, når ’virkeligheden rammer’, eller, at ’afimplementering’ af eksisterende praksis bliver en afgørende forudsætning for at kunne implementere nye indsatser.

Konferencen belyser, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med implementering i en uperfekt verden. Du få inspiration til, hvordan du kan implementere, når grundpræmissen er, at dine planer ikke kommer til at holde, eller dine implementeringsprocesser ikke bare kan bygge oven på eksisterende praksis, men er nødt til at erstatte noget, hvis vi stadig skal kunne overskue alt det, vi har gang i.

Konferencen har oplæg fra to keynote-speakers samt en række workshops, som via konkrete erfaringer fra implementeringsprocesser kommer med forskellige praksisbaserede perspektiver på det at implementere i en uperfekt verden.

Keynote

  • Pernille Brun er organisationskonsulent og forfatter. Hun fungerer som ledelsesrådgiver og sparringspartner for ledere i både store og små, offentlige og private virksomheder, og har mange erfaringer med at implementere i kaos, herunder at starte helt forfra, når virkeligheden ikke så ud, som man havde forventet.
  • Sara Ingvarsson har en baggrund som arbejds- og organisationspsykolog og har arbejdet som konsulent med organisations- og lederudvikling. Hun er ph.d. og forsker og har særligt fokus på faktorer, der påvirker brugen af og ’af-implementering’ af indsatser, som ikke længere er best practice.

Målgruppe

For alle der arbejder med og brænder for implementering – på tværs af sektorer samt det offentlige og private.

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen den 25. maj på nemtilmeld.dk.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 19. maj 2023 kl. 23:30.

Prisen afhænger af om du er medlem af DIN eller ej, se mere på ovenstående link til tilmeldingen. Der er early bird til og med 1. maj 2023.

Til top