Spring til hovedindhold

Palliation i egen praksis, sosu-assistenter

Velkommen til et unikt kursus, hvor du præsenteres for mange facetter af den palliative indsats. Kurset henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som beskæftiger sig med alvorligt syge og døende samt deres pårørende.

Kurset består af:

  • 3 kursusdage (2 + 1) hvor relevante teorier præsenteres og drøftes.

  • Brobygning til egen praksis, ud fra egne problemstillinger.

  • Som kursusdeltager indgår man efterfølgende i et netværk, hvor man vil få tilbud om at deltage i temadage om palliative temaer.
Undervisere på kurset er det tværfaglige personale på Hospice Limfjord, som alle har stor viden og erfaring indenfor arbejdet med alvorligt syge, døende og pårørende.

Kurset er støttet af donationsmidler til Hospice Limfjord med et ønske om, at udbrede den viden og erfaring, som hospice har oparbejdet.

Læs mere i hospices kursusfolder

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, som beskæftiger sig med alvorligt syge og døende samt deres pårørende.

Praktiske oplysninger

Antal deltagere: Max. 25

3 kursusdage: 23. og 24. april samt 7. maj. 2024

Tilmelding senest den 1. april 2024 – tilmeldingen er bindende. Oplys arbejdssted, faktureringsadresse, EAN-nummer samt deltagernavn.

Pris inkl. forplejning.

Efter tilmelding sendes der en bekræftelse til din mailadresse.

Tilmelding via Hospice Limfjords hjemmeside