Spring til hovedindhold

Webinar: Hvem er de pårørende i Danmark?

Lancering af kvalitative resultater fra ny national pårørendeundersøgelse.

Hvordan oplever vi at være pårørende til en nærtstående, og hvilke opgaver og følelser knytter sig til rollen? På webinaret bliver de første resultater fra den nationale undersøgelse ‘Hvem er de pårørende i Danmark?’ præsenteret og efterfølgende debatteret ud fra flere interessante perspektiver.

Danske Patienter giver i dette webinar indblik i de kvalitative resultater fra den nationale pårørendeundersøgelse, som er lavet i samarbejde med VIVE og TrygFonden.

Den kvalitative del består af 53 interviews med pårørende fra hele landet og på tværs af sygdomsgrupper. I efteråret vil undersøgelsen tage fat på den kvantitative del, der bygger på besvarelser af et spørgeskema, der sendes ud til 100.000 repræsentativt udvalgte i hele Danmark. 

Program fra 8.30-10.00

  • VIVE præsenterer resultaterne fra den kvalitative undersøgelse
  • Paneldebat
  • Spørgsmål fra deltagerne

Debat om pårørenderollen

Til at reflektere over undersøgelsens resultater får vi besøg af tre gæster, der vil diskutere pårørendes rolle i vores velfærdssamfund, samt hvilke menneskelige og eksistentielle dimensioner, der spiller ind, når en nærtstående bliver syg og livsvilkårene ændrer sig.

  • Jonas Egebart, direktør i Sundhedsstyrelsen
  • Lotte Mørk, præst på Rigshospitalet
  • Maria Bloksgaard, pårørende til datter med autisme, anoreksi og angst
     

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle med interesse for pårørenderollen – herunder borgere, beslutningstagere og aktører inden for social-, sundheds- og ældreområdet.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og sker på danskepatienter.dk

Undersøgelse om pårørende

Danske Patienter, VIVE og TrygFonden står bag den nationale undersøgelse ‘Hvem er de pårørende i Danmark?’.

Den kvalitative del af analysen, som består af 60 interviews med pårørende, bliver lanceret i april 2024. 

Derefter følger en stor spørgeskemaundersøgelse, som vil blive sendt ud til 100.000 repræsentativt udvalgte danskere over hele landet.

Læs mere om undersøgelsen på danskepatienter.dk

Til top