Spring til hovedindhold

Støttende samtaler til den akutte sorg

Webinaret sætter fokus på, hvordan man som privatpraktiserende psykolog kan møde mennesker, som lige har mistet en nærtstående, og som befinder sig i det, vi kalder, den akutte sorg.

Webinaret vil give en introduktion til den støttende og forbyggende samtale med et særligt fokus på den praktiske udførelse af samtalen med en kriseramt sørgende.

Derudover vil dette webinar omhandle, hvad der er vigtigt at have fokus på i mødet med mennesker i akut sorg og hvilke faresignaler eller karakteristika man skal være opmærksom på, herunder håndtering af fx selvmordstanker.

Webinaret vil også komme ind på psykologens egne behov ved afviklingen af samtaler med mennesker i akut sorg.

Oplægsholder

Tanja Gjerlev Andersen: Cand.psych.aut., Specialist i klinisk børnepsykologi, Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri

Målgruppe

Webinaret henvender sig til psykologer i privat praksis og andre psykologer, som møder sorg i deres arbejde.

Tilmelding

https://sorgcenter.dk/vare/stoettende-samtaler-til-den-akutte-sorg/

Til top