Spring til hovedindhold

Ny adjungeret professor ved REHPA

Carl Tollef Solberg, læge, filosof, lektor ved Centre for Medical Ethics, Universitetet i Oslo (UiO), Norge er ny adjungeret professor i medicinsk etik ved REHPA.

Da Carl Tollef Solberg var en lille dreng, var han på Naturhistorisk Museum med sin familie. Her kiggede han på menneske-skeletterne i montrerne og spurgte sin onkel, hvor de kom fra. Onklen forklarede, at det var døde mennesker. Forskrækket spurgte den lille dreng, om de også skulle dø, hvortil onklen svarede bekræftende.

Sådan blev kimen til interessen for både mennesker og filosofi lagt. Senere fik Carl Tollef bogen ’Filosofiens historie’. Her opdagede han, at der findes en systematik og et sprog til at formidle det, han selv syntes, var så diffust at tale om.

Mange år og flere bøger senere kan Carl Tollef Solberg nu kalde sig læge, filosof, lektor ved Centre for Medical Ethics, Universitetet i Oslo (UiO), Norge og fornyligt nu også adjungeret professor i medicinsk etik ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Carl Tollef Solberg, adjungeret professor i medicinsk etik

Min opgave, som læge og forsker, er at bygge bro mellem medicinen og filosofiens verden. En central del af den brobygning ligger i etikken. Den medicinske faglighed er fuld af etiske overvejelser; hvordan reducerer vi lidelse, hvor længe skal og kan vi blive ved at forlænge et liv gennem behandling, hvilket liv er det vi kan sikre patienten? Døden er det værst tænkelige udfald i sundhedsvæsnet. Hver dag knokler sundhedspersonale for at udsætte døden, men den er uundgåelig for os alle, og indimellem mener jeg, vi bør stoppe op og se, hvilken fremtid det menneske, vi behandler, taber, når det dør.

Carl Tollef Solberg, adjungeret professor

Balance mellem frygt og at være ligeglad

Fredag den 22. september 2023 holdt Carl Tollef Solberg tiltrædelsesseminar sammen med REHPAs professor Mette Raunkiær.

Til seminaret holdt begge professorer oplæg. Helle Timm, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU og seniorforsker ved Rigshospitalet rundede på fornemmeste vis dagen af med et sociologisk blik på udviklingen af palliation i Danmark.

Adjungeret professor i medicinsk etik Carl Tollef Solberg, professor i rehabilitering og palliation Mette Raunkiær og . Helle Timm, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU og seniorforsker ved Rigshospitalet Danmark var samlet til tiltrædelsesseminaret for Mette Raunkiær og Carl Tollef Solberg.

I sit foredrag ‘Death: Everything or nothing for us’ fortalte Carl Tollef først lidt om sin forskning, og derefter om et tema, der ligger hans hjerte nær, nemlig hvordan det er vi som samfund bør arbejde med at finde en balance i dødens betydning.

Meget af min forskning bevæger sig i grænselandet mellem medicin og filosofi samt medicinsk etik, videnskabsteori og prioritering i sundhedsvæsnet. Vi arbejder hårdt på at udsætte en uundgåelig død. Men det er vigtigt, at vi finder balancen mellem at frygte døden hele tiden og at være ligeglade med den. Vi skal betone den rigtige frygt for døden. Samfundet har potentialet til at tale mere om processen op til dødsfaldet, om selve dødsøjeblikket og også om efterlivet.

Carl Tollef Solberg

Etik ligger lige ved siden af REHPAs arbejde

Forskningsleder Mette Raunkiær og Carl Tollef Solberg kan se flere projekter, der giver mening at sætte et etisk-filosofisk perspektiv på.

Blandt andet nævnte Carl Tollef, at der kunne være perspektiver i projekter om psykiatri og palliation.

Selvom vi også har svært ved at acceptere, at vi ikke kan behandle og kurere alle sygdomme i somatikken, mener jeg, at dette er endnu mere udtalt i psykiatrien. Vi har også svært ved at acceptere psykisk sygdom som en kronisk sygdom. Psykiatrien oplever sig i bund og grund mislykket, hvis ikke den psykiske sygdom kureres. Men mange psykiske sygdomme er kroniske og flere dør også af eller med deres psykiske sygdom. Derfor er det relevant at se på, om palliationen og psykiatrien kan lære noget af hinanden.

Carl Tollef Solberg

Projekter om advanced care planing og mening og meningsløshed i døden er også emner, hvor både Mette Raunkiær og Carl Tollef Solberg ser potentiale for at samarbejde. Det samme gælder for kliniske, etiske komiteer og sundhedsprioriteringer.

De etiske perspektiver supplerer mange af de ting, vi beskæftiger os med i REHPA. Derfor er jeg helt overbevist om, at vi kan have glæde af Carl Tollefs blik på vores projekter. Jeg er sikker på, at vi får lavet nogle meget interessante samarbejder.

Mette Raunkiær, forskningsleder og professor ved REHPA
Til top