Spring til hovedindhold

Screening for angst og depression blandt patienter med hjertesygdom

Lotte Helmarks ph.d.-afhandling ‘Heart and Mind: The use of screening and digital health innovations’ består af tre delstudier. Ph.d.-projektet er gennemført ved Syddansk Universitet, Institut for Psykologi.

I første studie undersøgte hun, hvordan patienter med hjertesygdom screenes for angst og depression i England, og om det bliver gjort systematisk.

I England har de mere komplette data, end vi har i Danmark. Samtidig har de også en større population, hvilket gør resultaterne mere valide.

Lotte Helmark, ph.d.

Hun fortsætter:

Det viste sig, at de dårligst stillede patienter, dem der egentligt har den største risiko, også er dem, der bliver screenet mindst.

På såkaldte certificerede centre er medarbejderne mere systematiske med at få screenet alle patienter.

Anden del af Lottes ph.d.-projekt var en forløber for et større randomiseret studie, som hun nu er i gang med sammen med professor Susanne S. Pedersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

I ph.d.-projektet undersøgte Lotte Helmark om patienter med hjertesygdom kunne behandles online for angst og depression som en integreret del af hjerterehabiliteringen.

Det har tidligere været svært at rekruttere patienter, men når de bliver rekrutteret direkte gennem hjerterehabiliteringen, ser det ud til at kunne lade sig gøre. Det ser også ud til, at vi får fat i nogle af de patienter, der ellers ikke bliver behandlet for angst eller depression, fordi der stadig er meget stigma forbundet med at gå til psykolog.

Lotte Helmark

Sidste del af studiet fokuserede på sygeplejerskens oplevelse af telerehabilitering til patienter med ICD.

Behandlingen foregik via en webbrowser og telefon, men det var på daværende tidspunkt ikke muligt for sygeplejerskerne at lave videosamtaler, hvilket udgjorde en barriere.

Sygeplejerskerne har lært at bruge patienternes kropssprog og fremtoning til at læse deres psykiske velbefindende, og det gjorde det svært at vurdere, hvordan patienterne havde det psykisk. Der kunne det formentligt være en hjælp at inkludere videoformatet.

Lotte Helmark

Selvom sygplejerskerne manglede den fysiske dimension i behandlingen, var de glade for de muligheder online behandling giver og kan se et stort potentiale i dette.

Lotte Helmark ser også frem til at opgøre data fra det randomiserede studie, som professor Susanne Pedersen er i gang med.

Se hele ph.d.-afhandlingen ’Heart and Mind: The use of screening and digital health innovations’ på SDU’s forskerportal

Til top