Spring til hovedindhold

Diætbehandling i hjerterehabilitering

150.000-200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom (IHD), og sygdommen er årsag til ca. 33.000 indlæggelser og 10.000 dødsfald årligt. Kosten har stor betydning for risikoen for udvikling af IHD, og det skønnes, at en del dødsfald kan forebygges, hvis befolkningen fulgte de officielle anbefalinger for en sund kost.

I den nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering anbefales det, at IHD-patienter skal have vurderet deres behov for kostintervention og henvises til diætbehandling ved behov.

Projektets formål er at kortlægge og beskrive de eksisterende tilbud om diætbehandling i forbindelse med hjerterehabilitering på henholdsvis sygehuse og i kommuner samt at vurdere, om disse er i overensstemmelse med den nationale kliniske retningslinje. Et yderligere mål med projektet er at beskrive udviklingen over tid og at danne grundlag for videre monitorering og kvalitetsudvikling af den diætetiske indsats i forbindelse med hjerterehabilitering i Danmark.

Metode

Projektet baseres på strukturelle data indsamlet via Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.
Elektroniske spørgeskemaer blev sendt til alle 98 kommuner samt til de 36 sygehuse, som behandler patienter med IHD i 2013 og igen i 2015. Spørgeskemaerne omhandler tilbud om diætbehandling i det pågældende sygehus’ eller kommunes hjerterehabiliteringstilbud.

Formidling

Artikel: Dietary interventions in cardiac rehabilitation – The gap between guidelines and clinical practice
Marianne Boll Kristensen, Karin B. Dieperink, Henriette Knold Rossau, Cecilie Lindström Egholm, Lone Viggers, Birgitte Møllegaard Bertelsen and Ann-Dorthe Zwisler
Clinical Nutrition ESPEN, 2018-10-01, Volume 27, Pages 120-126, 2018 European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Projektgruppe

  • Marianne Boll Kristensen (projektleder), ph.d.-studerende, REHPA/Metropol
  • Karin B. Dieperink, sygeplejerske, MKS, ph.d., REHPA
  • Henriette Knold Rossau, videnskabelig assistent, REHPA
  • Cecilie Lindström Egholm, ph.d.-studerende, REHPA
  • Lone Viggers, ernæringschef, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest
  • Birgitte Møllegaard Bertelsen, klinisk diætist, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
  • Ann-Dorthe Olsen Zwisler, MD, professor, ph.d., REHPA.

Samarbejdspartnere

  • Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol
  • Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
  • Foreningen af Kliniske Diætister.
Til top