Lene Jarlbæk

Forsker Lene Jarlbæk • 21 74 74 78 • lene.jarlbaek@rsyd.dk • SDU-profil

I en deltids forskerstilling i REHPA varetager Lene Jarlbæk bl.a. kortlægning og udforskning af danske hospitalers palliative indsats på basisniveau.

Som overlæge i onkologi er hun desuden tilknyttet Onkologisk afdeling R, Odense Universitets Hospital, aktuelt i Palliativt Team Fyn.

Lene  er forsker, ph.d., speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi.

Forskningsfeltet har især været epidemiologi i forbindelse med kræftpatienters sygdomsforløb – herunder smertebehandling og registerkoblingsstudier.

Lene Jarlbæks projekter i REHPA