Spring til hovedindhold

Årsmøde for Videnskabsetikken

(Utilstrækkelig) Videnskabelig kvalitet i sundhedsforskning – et etisk anliggende

I Nationalt Center for Etik har vi til opgave at sætte fokus på og værne om de etiske principper og værdier, som vores samfund er rundet af. Det gør vi blandt andet ved at rådgive myndigheder, når der skal udarbejdes nye lovforslag. Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger inden for centerets ansvarsområde. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og videnskabelig redelighed. Vi er på forkant og tager stilling til morgendagens etiske dilemmaer, vi afgiver anbefalinger til fremme af væsentlige etiske værdier og principper, og vi udarbejder rapporter, redegørelser og artikler, der skal være med til at sikre, at de demokratisk vedtagne beslutninger er funderet på relevante etiske standarder og overvejelser.

Program

Keynote: Vinay Prasad

Jannick Brennum, Rune Klingenberg og mange andre bidrager også til programmet, der følger.

Moderator: Lone Frank

Program følger – hold øje med Billettos side om årsmødet

Tilmelding

Årsmødet er gratis og kan bookes med og uden frokost via Billetto

Til top