Spring til hovedindhold

DSPaM Årsmøde 2024

Hvordan reducerer vi uligheden i palliativ indsats? Fokus på de livstruende medicinske sygdomme

Målgruppe

Alle medlemmer af Lægevidenskabelige Selskaber er velkomne.

Program

Se programmet på palliativmedicin.dk som PDF

Pris og tilmelding

Pris for hele arrangementet: 3.750 kr. for medlemmer/4.250 for ikke-medlemmer (inkl. overnatning og forplejning).

Pris for hele arrangementet uden overnatning: 2.350 kr. for medlemmer/2.850 for ikkemedlemmer (inkl. forplejning).

Pris for deltagelse en enkelt dag: 1.250 kr. for medlemmer/1.500 kr. for ikke-medlemmer (inkl. forplejning).

Fællessekretariatet, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Tlf. 35 44 81 35
Mail: gib@dadl.dk

Læs mere på palliativmedicin.dk