Spring til hovedindhold

Eftermiddagsmøde for DCCC Network for AYA cancer research in Denmark (NAYAcare DK)

RATIONALE

I Danmark bliver omkring 1.600 unge voksne i alderen 18-39 år hvert år diagnosticeret med kræft. Både international og dansk forskning har dokumenteret, at denne gruppe kræftpatienter oplever komplekse udfordringer og særlige behov både under og efter kræftbehandling. Dette kræver et særligt tværfagligt fokus, også inden forskning.

Kræftens Bekæmpelse har initiativet Ung Kræft, som er et patientstøtte tiltag, der blev startet af unge voksne selv, da de savnede en særlig indsats for deres specifikke målgruppe. Desværre findes der ikke en lignende tilgang til denne patientgruppe i det kliniske og forskningsfaglige miljø i Danmark. Forskningen i dag foregår primært ukoordineret og isoleret forskellige steder i landet. Derimod findes der i andre lande, som England, Holland og Australien, ungespecifikke afdelinger samt forsknings- og fagfællesskaber inden for kræftområdet. For at imødekomme de unge voksnes kræftpatienters specifikke og særlige behov og forbedre deres hverdagsliv og livskvalitet, er det nødvendigt med en national, tværfaglig, koordineret og visionær forskningsindsats.

AMBITION

Det tværfaglige forskningsnetværks ambition er at bidrage til at forbedre unge voksne med kræfts behandling, hverdagsliv og livskvalitet. Formålet med dette er at øge videndeling, forbedre forskningskvaliteten, fremskynde omsætning af resultater til klinisk praksis på nationalt plan og dermed løfte den nationale forskning til internationalt niveau. Dette opnås ved at bringe unge voksne med kræft, forskere og eksperter fra forskellige specialer og professioner på tværs af landet sammen og understøtte vidensdeling og muligheder for at etablere og udføre tværfaglige nationale forskningsprojekter.

EFTERMIDDAGSMØDE

Formålet med mødet er at:

  • Gøre status på tværfaglige nationale forskningsprojekter der blev igangsat ved seminaret i oktober 2023.
  • Diskutere hvordan forskningsprojekter i netværket understøttes økonomisk.

Derfor forventer vi, at du som deltager:

  • Allerede arbejder eller har planer, ambition og mulighed for at arbejde med forskning inden for kræft hos unge voksne.
  • Aktivt deltager og bidrager til diskussioner.

PROGRAM

Programmet er præliminært, og der kan derfor komme små ændringer.

14.00-14.15 Velkomst Professor og overlæge Helle Pappot

14.15-15.00 Præsentation af de tre nationale projekter der blev igangsat ved opstartsseminaret Faciliteret af fysioterapeut og ph.d.-studerende Maria Aagesen

15.00-15.10 Pause

15.10-15.25 Life with beams Sygeplejerske og postdoc Pia Krause Møller

15.25-15.35 Funding af planlagte aktuelle forskningsprojekter i NAYAcare DK Helle Pappot

15.35-16.00 Diskussion om fremtidig finansiering af NAYAcare DK Faciliteret af Helle Pappot

16.00-16.15 Brainstorm på emner til heldagsmøde Faciliteret af Læge og ph.d.-studerende Line Bentsen

16.15-16.30 Afrunding Helle Pappot

TILMELDING

Personer, der ikke allerede har fået link til mødet, kan få link ved at tilmelde sig. Du sender en mail til anne.moldt.jensen@regionh.dk senest den 14. marts 2024.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål angående seminaret rettes til Maria Aagesen på maagesen@health.sdu.dk.

Til top