Spring til hovedindhold

Genoplivningskonferencen 2023

Danmark er verdensmester i genoplivning: Hvordan bliver vi endnu bedre?

Dansk Råd for Genoplivning afholder i samarbejde med TrygFonden og Dansk Førstehjælpsråd Genoplivningskonferencen 2023. I år, sætter konferencen fokus på, hvordan vi i Danmark kan blive endnu bedre, når vi allerede er verdensmester i genoplivning. Programmet tager derfor udgangspunkt i overlevelseskæden og dykker ned i hvert led fra kæden og ser på, hvor der kan optimeres yderligere. Hvordan får vi endnu flere danskere til at træde til med genoplivning ved hjertestop inden ambulancens ankomst? Hvad skal der til for, at Danmark redder flere liv? Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive vendt på årets konference.

Målgruppe

Konferencen er til undervisere, forskere, læger, sygeplejersker, forhandlere og andre med interesse for genoplivning.

Program

9.30-10.00 Velkomst ved Christina Kruuse, formand for Dansk Råd for Genoplivning, professor, overlæge, dr.med. og Bent Peter Andresen fra Dansk Førstehjælpsråd

Tema: Første led: Tidlig erkendelse og hurtig alarmering

10.20-10.40 Politiske ambitioner på hjertestopområdet

Hvordan vil man politisk arbejde for at øge danskernes tidlige erkendelse og hurtige alarmering ved hjertestop? Oplæg fra Sundhedsministeren

Tema: Andet led: Tidlig hjertelungeredning

10.40-11.00 Effekten af video-baseret visitation af 1-1-2 opkald

Brugen af video ved 1-1-2 opkald sammenlignet med klassisk telefonvisitation – et Cluster Randomiseret Studie. Oplæg ved Martin F. Gude, ph.d., afdelingslæge Intensiv Øst, AUH samt Forskning & Udvikling, Præhospitalet, Region Midtjylland

11.00-11.30 Paneldebat: Hvad skal der til for at optimere danskernes indsats ved hjertestop uden for hospital?

Hvordan får vi endnu flere danskere til at træde til med genoplivning ved hjertestop inden ambulancens ankomst?

11.30-11.45 Pause

Tema: Tredje led: Tidlig defibrillering

11.45-12.05 Strategisk placering af hjertestartere

Brugen af video ved 1-1-2 opkald sammenlignet med klassisk telefonvisitation – et Cluster Randomiseret Studie. Oplæg ved Martin F. Gude, ph.d., afdelingslæge Intensiv Øst, AUH samt Forskning & Udvikling, Præhospitalet, Region Midtjylland

12.05-12.25 Brug af hjertestartere ved hjertestop i private hjem

Hvor ofte påsættes en hjertestarter inden ambulancens ankomst ved hjertestop i private hjem? Hvorfor er andelen af hjertestoppatienter i eget hjem, som stødes før ambulancens ankomst, lav? Oplæg ved Niels Thomas Sørensen og Thomas Kirk Hartmann

12.05-12.25 Sammenhængen mellem brugen af LIFEPAK vs. ZOLL ved defibrillering og overlevelse

Oplæg ved Carsten Meilandt, paramediciner, Præhospitalet, Region Midtjylland

12.45-13.45 Frokost

Tema: Fjerde led: Avanceret efterbehandling

13.45-14.05 Kvaliteten af hjertelungeredning blandt sundhedsprofessionelle

Kan feedback øge kvaliteten af hjertelungeredning blandt sundhedsprofessionelle? Oplæg ved Rasmus Meyer Lyngby, paramediciner, ph.d. ved Region Hovedstadens Akutberedskab

Tema: Rehabilitering

14.05-14.25 Livet efter hjertestop

Hvordan ser livet ud efter at have overlevet hjertestop? Hvilke psykiske og fysiske påvirkninger kan der være? Oplæg ved Christian Hassager, professor, overlæge og dr.med. ved Rigshospitalet og Anders Wieghorst, neuropsykolog og ph.d.-studerende ved REHPA

14.25-14.45 Erhvervet hjerneskade efter hjertestop

Hvordan påvirkes hjernen efter et overlevet hjertestop? Hvor hyppigt ses hjerneskade som et mén efter hjertestop? Oplæg ved Christina Kruuse, professor, overlæge og dr.med.

14.45-15.15 Paneldebat: Hvordan kan vi fastholde Danmarks position som verdensmester i forhold til overlevelse efter hjertestop?

Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark er den højeste i verden. Er det muligt at fortsat øge overlevelsen? Og hvad skal der til for, at Danmark redder flere liv og beholder førertrøjen?

15.15-15.35 Kaffe, kage og netværk

15.35-16.00 Seneste nyt fra Dansk Råd for Genoplivnings ekspertgruppe

Oplæg ved Kasper Karmark Iversen, afgående formand for Dansk Råd for Genoplivning, professor og læge

Tema: Aktuel forskning i genoplivning

16.00-16.50 Korte, skarpe forskningsoplæg

Oplæg følger

16.50-17.00 Afrunding og tak for i dag

Find yderligere information om konferencen i PDF

Tilmelding

Det koster 500 DKK at deltage. Studerende deltager for 350 DKK.

Du tilmelder dig på arrangørernes Conference Manager

Kontakt

Kontakt arrangører ved at skrive til naja@genoplivning.dk

Til top