Spring til hovedindhold

Konferencen: Når børn og unge er pårørende

Konferencen markerer begyndelsen på et fælles, systematisk fokus på opsporing og støtte af børn og unge, som er pårørende i sygehusene i Region Syddanmark.

For at løfte opgaven er der brug for alle led i organisationen, derfor vil CEPI gerne invitere kliniske medarbejdere, ledere, patient- og pårørendeforeninger og politikere til at deltage i dagen, så vi i fællesskab kan tage hul på den vigtige rejse frem mod at integrere et systematisk fokus på børn og unge som pårørende i patientbehandlingen i Region Syddanmark.

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, vil føre os igennem programmet, hvor du kan blandt andet kan opleve:

  • Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet, forfatter og foredragsholder
  • Ingelise Nordenhof, socialrådgiver, familieterapeut og forfatter
  • Fortællinger fra pårørende, ledere og kliniske medarbejdere i Region Syddanmark
  • Thomas Geuken, psykolog, forfatter og fremtidsforsker.

Konferencen er en del af Region Syddanmarks ”Faglige anbefalinger – børn og unge som pårørende”, som Regionsrådet godkendte den 24. april 2023. De faglige anbefalinger skal bidrage til en mere systematisk og tidlig opsporing på sygehusene af børn og unge, som er pårørende til en syg forælder eller søskende. Opsporingen skal medvirke til, at de børn og unge, der har behov, kan få en tidlig støttende indsats ud fra en stepped care-model.

Hvorfor er børn og unge som er pårørende vigtige at have fokus på?

Når et familiemedlem bliver alvorligt fysisk eller psykisk syg, påvirker det ofte hele familien. De daglige rutiner i familien bliver brudt op og hverdagen bliver mindre forudsigelig. Følelser som utryghed, tristhed og savn kan komme til at fylde meget, og børn og unge kan have et behov for hjælp til følelsesmæssige udfordringer.

Ved at fokusere mere systematisk på børn og unge som pårørende i sygehusene, kan vi være med til at forebygge mistrivsel og fremme udviklingen af velfungerende børn og unge, trods de udfordringer der kan følge, når sygdom bliver en del af hverdagen.

Tilmelding

Tilmelding sker i Plan2Learn

Frist for tilmelding er den 7. februar 2024.

Det er gratis at deltage.

Bliver du forhindret, bedes du melde afbud senest 22. februar 2024, så en anden kan få din plads.

Program

Program for dagen er på vej – følg med på Plan2Learn via dette link

Kontakt

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller indhold:
Center for Pårørendeinddragelse, CEPI
Lille Grundet Hulvej 7, bygning N
7100 Vejle
Mail: cepi@rsyd.dk
Tlf.: 99 44 45 46