Spring til hovedindhold

National Konference om Aldring og Samfund

At blive gammel i en forceret tid

Mange oplever, at vi lever i en tid med et opskruet tempo, og at vores tilgang til det gode liv ofte består i at skrue tempoet endnu højere op gennem effektivisering, produktivitet, acceleration. Men dette gælder ikke for alle borgere og grupper i samfundet; mange oplever, at de lever i en tid, der stagnerer, særligt i sammenligning med dem, der er med i ’det hurtige spor.’ Endnu andre begynder at lede efter alternative måder at leve i tiden på: Nye samlivs- og arbejdsformer, andre livs- og dagsrytmer, især når bagsiden af acceleration viser sig, fx gennem stress, depression og udbrændthed.

Hvordan ser dette ’tidslandskab’ ud i en dansk sammenhæng? Og hvordan er det at blive gammel netop nu?

Dansk Gerontologisk Selskabs nationale konference 2023 sætter fokus på oplevelser og håndtering af tid blandt ældre mennesker i deres hverdag, i familien og i behandling af og omsorg for svækkede og syge ældre.

Konferencen inviterer til symposier, workshops, frie foredrag og posters, der kan hjælpe med at belyse samfundets standardtid såvel som den subjektivt oplevede tid fra så mange vinkler, sektorer og faglige tilgange som muligt. Sammen vil vi udforske og forsøge at forstå, hvordan det er at blive gammel i en forceret tid.

Konferencen byder som altid også symposier, workshops, frie foredrag og posters velkommen, der ligger uden for konferencens emne, og som har fokus på gerontologiske temaer i et spektrum mellem forskning og praksis. DGS’s bestyrelse håber, at disse og andre spørgsmål inspirerer til deltagelse, hvad enten man ønsker at bidrage med eget oplæg eller blot at være med. DGS’s bestyrelse ser frem til endnu en god konference med stof til eftertanke.

Program

Find program og yderligere oplysninger om konferencen i denne PDF

Tilmelding

Tilmeld dig på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside

Tilmeldingsfristen er den 16. oktober 2023.

Priser

Der er early bird pris indtil den 12. juli 2023.

Ph.d.-studerende får 25 procent prisreduktion.

Prisen afhænger af evt. medlemskab, tidspunkt for tilmelding, evt. overnatning etc. Se prislisten på side 4 i konferencens PDF

Evt. afmelding skal ske skriftligt på: konference@danskgerontologi.dk
Ved afmelding inden den 30. august refunderes 75 % af konferenceafgiften.
Ved senere afmelding betales hele konferenceafgiften. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager.
Oplysning om dette skal dog (inkl. navn, adresse, GDPR-accept m.v. ) sendes til konference@danskgerontologi.dk

Til top