Spring til hovedindhold

Webinar: Ny håndbog og nyt materiale om rehabilitering på ældreområdet

Hent inspiration til, hvordan I løfter jeres arbejde med rehabilitering baseret på vores nye håndbog og materialer.

Sundhedsstyrelsen har udviklet en ny håndbog og nye materialer om rehabilitering på ældreområdet, som baserer sig på de mange erfaringer fra den daglige praksis i kommunerne og den nyeste viden og forståelse af rehabilitering.

Håndbogen og materialerne udkommer til november og præsenteres på et webinar den 16. november 2023. For dig, der vil et skridt videre, holder Sundhedsstyrelsen senere i november workshops, hvor du får lejlighed til at bruge håndbogens redskaber på en rehabiliteringsindsats fra egen praksis. Læs mere om workshopsene på sst.dk.

Program

Webinaret bliver afholdt torsdag den 16. november kl. 12.30-14. Programmet er:

  • Sundhedsstyrelsen præsenterer baggrunden for og indhold i den nye håndbog og materialerne.
  • Hvad er sammenhængen mellem den nye hvidbog om rehabilitering og håndbogen? Det snakker vi med Claus Vinther fra Rehabiliteringsforum om.
  • Hvad er vi blevet inspireret af, i arbejdet med den nye håndbog? Det snakker vi med Signe Johannesen fra Aalborg Kommune om.
  • Hvilke behov og udfordringer oplever ældre borgere, der modtager rehabiliteringsforløb? Bo Rytkjær Callesen fortæller hvad Rambøll erfarede i Analyse af behov og udfordringer blandt ældre, der gennemgår rehabiliteringsforløb
  • Sundhedsstyrelsen præsenterer de nye materialer til borgere og medarbejdere.

Webinaret bliver efterfølgende tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Målgruppe

Webinaret er målrettet dig, der arbejder med rehabiliteringsforløb efter §83a, men alle interesserede kan tilmelde sig. Webinaret er gratis.

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 15. november kl. 9.00 på nemtilmeld.dk

Se webinaret sammen med dine kollegaer

Vi opfordrer til, at du ser webinaret sammen med dine kollegaer, hvis I vil benytte anledningen til at tage en fælles dialog om arbejdet med rehabilitering. Sæt på forhånd tid af til at snakke om disse spørgsmål, når webinaret er slut:

  • Hvad lagde vi særligt mærke til ved webinaret?
  • Er der noget ved vore rehabiliteringspraksis, vi får lyst til at arbejde videre med?
  • Er det relevant for os at bruge den nye håndbog og materialerne?
  • Hvordan kan vi gøre det? Hvad er første skridt?

Kontakt

Sundhedsstyrelsens Enhed for Ældre og demens – Louise Hansen Hau: Tlf.: 93518516 / lohn@sst.dk

Til top