Spring til hovedindhold

Videoer fra seminaret: At være pårørende til mennesker med livstruende sygdom

Se videoerne af oplæggene fra REHPA og DEFACTUMs seminar om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom, der blev afholdt hos REHPA, Nyborg fredag den 14. august 2020.

Pårørende til mennesker med livstruende sygdom er vigtige medspillere under et sygdomsforløb. Samtidig er de selv berørte med selvstændige behov. REHPA og DEFACTUM satte på dette seminar fokus på de pårørende og deres rolle i rehabiliterings- og palliationsindsatser til mennesker med livstruende kræft-, hjerte- og lungesygdom. Formålet med seminaret var at udveksle viden og erfaringer på tværs af kommuner, hospitaler og private organisationer.

REHPA deler og formidler viden, men eksterne oplægsholderne er selv ansvarlige for deres oplæg, og indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for REHPAs holdning.

Programmet fra dagen som PDF

Velkomst, program og perspektiver på dagens tema

v. Annette Rasmussen, sygeplejerske, cand.cur., klinisk leder, REHPA og Karen la Cour, professor, ergoterapeut, leder af forskningsgruppen for rehabilitering, REHPA

Download velkomst-præsentationen som PDF


Pårørende: Instrument eller individ?

v. Hanne Gullestrup, bestyrelsessuppleant i foreningen Pårørende i Danmark

Download præsentationen “Pårørende: Instrument eller individ?” som PDF


Et psykologisk perspektiv på dyadisk coping

v. Nina Rottmann, psykolog, REHPA og ph.d., lektor, SDU

Download præsentationen “Et psykologisk perspektiv på dyadisk coping” som PDF


Pårørendestøtte – landskabet ud i Danmark

v. Jens-Jakob Kjer Møller, ph.d.-studerende, fysioterapeut, cand.scient.fys., REHPA

Download præsentationen “Pårørendestøtte – landskabet ud i Danmark” som PDF


Pårørende til alvorligt syge – systematisk review, kvalitativ undersøgelse og kommende intervention

v. Camilla Palmhøj, cand.scient.pol., ph.d., forskningschef DEFACTUM
OBS: Oplægget blev præsenteret via videokonference, hvorfor du ikke ser Camilla i videoen.

Download præsentationen “Pårørende til alvorligt syge – systematisk review, kvalitativ undersøgelse og kommende intervention” som PDF


Familiesundhed – hvordan understøttes det?

v. Karin B. Dieperink, sygeplejerske, ph.d., lektor, forskningsleder Family Focused Healthcare Research Center, OUH/SDU

Download præsentationen “Familiesundhed – hvordan understøttes det?” som PDF


Eksempler fra ph.d.-projekter og praksis v. Lene Dernert, psykolog, MHH Folkesundhed, Aarhus Kommune

Download præsentationen som PDF


Eksempler fra ph.d.-projekter og praksis v. Iben Husted Nielsen, ph.d.-studerende, sygeplejerske, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Download præsentationen som PDF


Eksempler fra ph.d.-projekter og praksis v. Lene Klem Olesen, ergoterapeut, cand.pæd.pæd.psyk. og ph.d.-studerende, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Download præsentationen som PDF


Sidste punkt på programmet “Drøftelser og perspektiver for fremtiden v. Annette Rasmussen & Karen la Cour” blev ikke livestreamet.