Spring til hovedindhold

Strategi skal fokusere REHPAs forskning

REHPA beskæftiger sig med forskning inden for tre forskellige områder:

  • Rehabilitering
  • Palliation
  • Koordinering og Kombination af Rehabilitering og Palliation.

Strategien for Forskning og Dokumentation tydeliggør denne inddeling og skal gøre det lettere fremover at vurdere projektideer.

Strategien for Forskning og Dokumentation gør det lettere for os at vælge til og måske særligt at vælge fra, når vi tager hul på nye projekter. Den skal hjælpe os til at have et stærkere blik for, hvad der er behov for, eller hvad der mangler på området. Det kan hjælpe os til at fokusere vores arbejde med forskning og dokumentation på det rigtige.

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, REHPA

Udover at fokusere REHPAs forskning er målet med ‘Strategien for Forskning og Dokumentation’ også, at det bliver tydeligere for REHPAs samarbejdspartnere, hvordan vi prioriterer vores ressourcer i forhold til forskningen.

Strategien giver et overblik over, hvad der interesserer os forskningsmæssigt, og hvor vi har kompetencer inden for rehabilitering, palliation og koordinering og kombination af rehabilitering og palliation.

Mette Raunkiær, professor og forskningsleder, REHPA.

Både internt og eksternt skal strategien også være med til at inspirere til nye projekter og dokumentationsopgaver, der giver mening for felterne.

Strategien er et resultat af et arbejde i hele forskergruppen. Ud over ‘Strategi for Forskning og Dokumentation’ har REHPA også udformet en fundraisingstrategi, der sætter mål for det interne arbejde med fundraising, og specielt retter sig mod fonde.

Strategien understreger, at vi i REHPA arbejder strategisk med vores fondsansøgninger og ser både ansøgninger og projekter i en sammenhæng på tværs af REHPAS interesseområder.

Til top